Informační systém Repo 

Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Klára BROŽOVIČOVÁ a Robin BRZOBOHATÝ. Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 190 s. řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 610. ISBN 978-80-210-8897-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu
Název česky Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu
Název anglicky Intercultural mediation in the Sociological and Legal Context
Autoři VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Klára BROŽOVIČOVÁ a Robin BRZOBOHATÝ.
Vydání 1. vyd. Brno, 190 s. řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 610, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8897-9
Klíčová slova česky mediace; sociologie; právo; rodina; interkulturní komunikace; komunikace
Klíčová slova anglicky mediation; sociology; law; family; intercultural communication; communication
Návaznosti MUNI/A/1157/2016.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 4. 2018 00:54.
Anotace
Sociální proměny světa posledních několika desetiletí vyústily ve stav setkávání rozličných forem sociálního života. Soužití v takto pluralitním prostředí však přináší řadu konfliktních situací. Publikace je věnována interkulturní mediaci, která představuje jednu z cest řešení konfliktů mezi příslušníky navzájem rozdílných kultur, a klade si za cíl přispět k rozšíření povědomí o tomto postupu. První část publikace je orientována obecněji na problematiku mediace, konfliktu a interkulturní komunikace, druhá část je následně věnována stavu a podmínkám etablování mediace v oblasti řešení sporů s interkulturním přesahem. K pochopení interkulturní mediace je nutný pohled práva, samostatná kapitola je proto věnována problematice interkulturní mediace v právním kontextu. Téma interkulturní mediace je doplněno vlastní kvalitativní empirickou studií provedenou formou hloubkových rozhovorů s odborníky z praxe, kdy cílem průzkumu bylo především zachycení praktických zkušeností a kritické zhodnocení aplikovatelnosti interkulturní mediace v praxi. Závěrečná část publikace je zaměřena na uplatnění interkulturní mediace v individuálních sporech, jako jsou např. rozvodové řízení, spory o péči o děti aj., ale také v oblasti komunitní problematiky, stabilizování situace ve vyloučených lokalitách aj.
Anotace anglicky
Social changes in the world of few last decades have resulted in encounter of various social-life forms. Nevertheless, coexistence in this pluralistic background brings a plenty of conflict situations. The publication is devoted to intercultural mediation representing one of the ways of conflict resolution between the members of different cultures. Aim of the publication is to broaden the awareness about this procedure. First part of the publication is oriented more generally on topics like mediation, conflict, intercultural communication, second part deals with situation and conditions necessary to establish mediation as a tool for resolving conflict in the area of intercultural disputes. To understand intercultural mediation it is also necessary to consider the legal context which is examined in a separate chapter. Subsequently the intercultural mediation topic continues with original empirical study realized by means of deep dialogues with experts. A scope of the research could be characterized mainly as capturing practical experience and critical evaluation of applicational possibilities. Final part of the book focuses on using intercultural mediation in individual disputes as divorce proceedings, children care disputes etc., but also in the field of community conflicts, stabilization of excluded localities etc.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Urbanova_Media.pdf   Verze souboru 19. 4. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 4. 2020 11:20

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 9. 4. 2020 11:20, 15. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz