Informační systém Repo 

Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti: Profesní rozvoj pedagogických ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin a Jitka SKOPALOVÁ. Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství
Název česky Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství
Název anglicky International Scientific Conference of Czech Pedagogical Society: Development of Pedagogues´ Profession and The Other School Workers In School Education System
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jitka SKOPALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW webové stránky konference
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000093
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky konference; učitelé; škola; rozvoj; pracovníci
Klíčová slova anglicky conference; teachers; school; development; workers
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 14. 12. 2018 12:38.
Anotace
Hlavní cíle mezinárodní vědecké konference jsou konstruovány do tří základních rovin. Tou první je rovina praktická, umožňující setkání odborné, případně laické veřejnosti a prezentaci reflexe z vlastní zahraniční nebo domácí terénní praxe, konstruktivní diskuzi odborníků různých akademických, vědecko-výzkumných, praxeologických a jiných platforem, kterých se téma konference jakýmkoliv způsobem dotýká. Druhý cíl směřuje k prezentaci vlastních odborných názorů, případně diskurzivně analyzovaných postojových schémat reprezentace společnosti jako celku, jako její komponenty. Pamatuje se také na prezentaci výzkumných sdělení, doporučení a nezapomíná se ani na evaluaci, odborné zamyšlení k otázkám řešeného tématu. Poslední cíl konference souvisí s vlastním závěrem z celého konferenčního setkání. Ten bude adresován odborné veřejnosti, bude prezentován v publikačním výstupu, ale také sdělován kolegům zástupců z jednotlivých platforem, účastníky bude interpretován na různých úrovních státní školské politiky.
Anotace anglicky
The main objectives of the international scientific conference are constructed into three basic planes. The first is a practical level, allowing the meeting of professional or lay public and the presentation of a reflection from own foreign or domestic field practice, a constructive discussion of experts from various academic, scientific, research, praxeological and other platforms that the topic of the conference is in any way affected. The second objective is to present its own expert opinions, or discursively analyzed attitudinal diagrams of representation of society as a whole, as its components. He also remembers the presentation of research papers, recommendations and does not forget about evaluation, expert reflection on the issues addressed. The last objective of the conference is related to the conclusion of the conference. It will be addressed to the professional public, will be presented in the publication output, but will also be communicated to the colleagues of the representatives from the individual platforms, the participants will be interpreted at various levels of the state educational policy.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 10:40

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 10:40, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz