Informační systém Repo
KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ, Marta KOLAŘÍKOVÁ, Pavel MÜHLPACHR a Marie VÍTKOVÁ. Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. : hlavní řešitel: Martin Kaleja, 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Název česky Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Název anglicky Straight and clear support of school inclusion - the question of school, family and neighborhood
Autoři KALEJA, Martin (203 Česko, garant, domácí), Eva ZEZULKOVÁ (203 Česko, domácí), Marta KOLAŘÍKOVÁ (203 Česko, domácí), Pavel MÜHLPACHR (203 Česko, domácí) a Marie VÍTKOVÁ.
Vydání 2016.
Nakladatel hlavní řešitel: Martin Kaleja
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Projekty výzkumu a vývoje
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW webové stránky projektu
Kód RIV RIV/47813059:19510/16:A0000081
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky inkluze; vzdělávání; škola; pedagog; asistent pedagoga; speciální pedagog; koordinátor
Klíčová slova anglicky inclusion; education; school; pedagogue; asistent teacher; special educational needs teacher; koordinator
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 4. 6. 2019 08:11.
Anotace
Projekt představuje výzkumně podloženou žádoucí podporu inkluzivní politiky vzdělávání romských žáků ZŠ s předmětným zásahem do otázek rodinného prostředí, školního prostředí, otázek poradenství a kompetencí pedagogů a jiných pracovníků, angažujících se do řešené problematiky. Koncepčně je sestaven ze 6 KA, jejichž cíle zohledňují aktuální potřeby definovaných úkolů jednotlivých částí projektu, vedou terénní pedagogickou společnost k systemizovaným změnám, vedoucím k prevenci školní neúspěšnosti.
Anotace anglicky
The project is a research supported by the desirable support of an inclusive policy for the education of Roma pupils in the elementary schools with a particular focus on issues related to the family environment, the school environment, advisory issues and the competencies of teachers and other staff involved in the problem. Conceptually, it consists of six KAs, the objectives of which take into account the current needs of the defined tasks of the individual parts of the project, lead the field pedagogical society to systemic changes leading to the prevention of school failure.
Zobrazeno: 9. 8. 2020 04:06