Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Dotazník Moc učitele. In Bussines research forum MU. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dotazník Moc učitele
Název anglicky Questionnaire of Teacher Power
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bussines research forum MU, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Pedagogika a školství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00094735
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky dotazník; báze moci; učitel
Klíčová slova anglicky questionnaire; power bases; teacher
Návaznosti GA16-02177S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 9. 2020 03:09.
Anotace
Výsledkem výzkumu byla konstrukce dotazníku, který lze nyní používat také ve výuce. Úspěšná výuka předpokládá adekvátní nastavení mocenských vztahů při výuce. Dotazník Báze moci učitele k tomu napomáhá. Na základě dotazníku pro žáky učitel zjistí, jaké hodnoty v pěti bázích moci mu žáci připisují. Jde o tyto báze: 1) donucovací báze moci vypovídá o percepci trestů, 2) odměňovací o percepci odměn, 3) expertní o vnímání učitele jako odborníka, 4) referenční o tom, na kolik se žáci s učitelem identifikují a 5) legitimní o jeho formální autoritě ve školní třídě. Dotazník mohou využít i studenti učitelství a jejich cviční učitelé. Prezentace byla podpořena GA ČR v projektu Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S).
Anotace anglicky
The outcome of the research was questionnaire Power Bases: Version for Teachers and Student Teachers. It can be used by teachers, mentor teachers and student teachers to evaluate their by student perceived power bases: legitimate, expert, coercive, reward, and referent power.
Zobrazeno: 29. 1. 2023 20:29