Informační systém Repo
JANÁK, Dušan. Výzkum perzekuce československých občanů v bývalém SSSR v meziválečném období (Research into the persecution of Czechoslovak citizens in the former USSR during the inter-war period). In Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity, Sdružení historiků ČR. X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava, sv. VI. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. p. 73 - 94, 22 pp. ISBN 978-80-7464-352-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum perzekuce československých občanů v bývalém SSSR v meziválečném období
Name (in English) Research into the persecution of Czechoslovak citizens in the former USSR during the inter-war period
Authors JANÁK, Dušan (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Ostrava, X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava, sv. VI, p. 73 - 94, 22 pp. 2017.
Publisher Ostravská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19510/17:A0000004
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7464-352-1
Keywords (in Czech) represe; perzekuce; Sovětský svaz; meziválečné období; Československo
Keywords in English repression; persecution; Soviet Union; inter-war period; Czechoslovakia
Links GA409/09/0555, research and development project.
Changed by Changed by: Jana Tamfalová, učo 1140. Changed: 4/4/2018 09:31.
Abstract
Článek shrnuje současný stav výzkumu perzekucí československých občanů v bývalém Sovětském svazu v období mezi dvěma světovými válkami; výzkum probíhá od roku 2001 na Slezské univerzitě v Opavě a ve Slezském muzeu v Opavě. Článek předkládá analýzu pramenů k této problematice v českých a ruských archivech, hodnotí možnosti jejich komparace a představuje plán výzkumů v dalších letech. Na specifických příkladech jednotlivců autor popisuje mechanismy a rozsah represí a pronásledování vybraných skupin obyvatelstva v SSSR.
Abstract (in English)
This article summarizes the current state of research into the persecution of Czechoslovak citizens in the former USSR during the period between the two world wars; the research has been conducted since 2001 at the Silesian University in Opava and at the Silesian Museum in Opava. The article presents an analysis of sources related to this issue in both Czech and Russian archives, assessing the possibilities for comparison of sources, and setting out future research plans for implementation in the coming years. Using the example of specific indi-viduals, the author describes the mechanisms and extent of the repression and persecution of selected groups of the population within the USSR.
Displayed: 16/7/2020 15:38