Informační systém Repo 

Spolupráce rodičů a sester při ošetřování dítěte během hospitalizace: pilotní studie.

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana a Romana LISZTWANOVÁ. Spolupráce rodičů a sester při ošetřování dítěte během hospitalizace: pilotní studie. LOGOS POLYTECHNIKOS, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 88-99. ISSN 1804-3682.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spolupráce rodičů a sester při ošetřování dítěte během hospitalizace: pilotní studie.
Název anglicky THE COOPERATION OF PARENTS AND NURSES TAKING CARE OF THE CHILD DURING HOSPITALIZATION: A PILOT STUDY
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česko, garant, domácí) a Romana LISZTWANOVÁ (203 Česko).
Vydání LOGOS POLYTECHNIKOS, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, 1804-3682.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000023
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova anglicky hospitalization; child; parents; nurse; cooperation
Změnil Změnila: Jana Tamfalová, učo 1140. Změněno: 6. 4. 2018 10:24.
Anotace
Cíl: Zjistit, jaká je spolupráce rodičů a sester při ošetřování dítěte během jeho hospitalizace. Metodika: Výzkum byl realizován kvantitativní metodou pomocí standardizovaného dotazníku The Nurse Parent Support Tool (Miles, 1999), který zjišťoval úroveň poskytované bio-psychosociální podpory dětem a rodičům sestrou během hospitalizace dítěte. Výzkumný soubor tvořilo 108 respondentů, 81 rodičů a 27 sester. Šetření probíhalo ve vybrané nemocnici Moravskoslezského kraje, na dětském a novorozeneckém oddělení. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %. Výsledky: Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že spolupráce rodičů a sester je na vysoké úrovni. Nejlepší spolupráci sester s rodiči označovalo skóre 5, rodiče hodnotili průměrným skóre 4,42±0,69, sestry 4,40±0,55. Rodiče vnímají vysokou odbornou úroveň poskytované péče sestrou lépe než sestry samotné (p=0,045). Nejníže hodnocenou doménou byla informovanost a komunikace se zdravotnickým personálem. Rodiče poukazují zejména na nedostatky ze strany sester v oblasti představení se dítěti i rodičům a podávání informací o své roli vůči dítěti. Závěr: Ošetřování dítěte sestrou nespočívá pouze v realizaci odborných výkonů, ale především v poskytování komplexní ošetřovatelské a holistické péče dítěti i jeho rodiči. Empaticky a individuálně poskytovaná péče je jedinou možností pro zajistění dobré kooperace rodičů při ošetřování jejich hospitalizovaného dítěte.
Anotace anglicky
Objective: The objective of the present study was to determine the level of cooperation between parents and nurses in an inpatient paediatric care setting. Methods: A quantitative design was applied in the present research with a standardized questionnaire (The Nurse Parent Support Tool, Miles, 1999) to determine the level of bio-psychosocial support offered to children and their parents by the nurse professional during hospitalization. The research sample comprised a total of 108 respondents (81 parents and 27 nurses). The survey was conducted in a paediatric and neonatal unit of a selected hospital in the Moravian-Silesian Region. Statistical tests were evaluated at a significance level of 5 %. Results: Data analysis suggests that co-operation between parents and nurses is on a high level. The best co-operation of nurses and parents was represented by score 5. Mean score reported by parents was 4.42±0,69, by nurses 4.40±0,55, respectively. Parents perceive a higher quality of care provided by nurses compared to nurses themselves (p=0.045). The lowest scores were identified in the domain of information level and communication with health care staff. Primarily, parents pointed KEYWORDS: hospitalization, child, parents, nurse, cooperation out to shortcomings in the way that nurses introduce themselves to both the children and their parents, and in the area of communicating nurses´ role toward the child. Conclusion: Nursing care of paediatric populations does not rely solely on the implementation of practical nursing procedures. It is also based on provision of complex and holistic nursing care to the child and its parents. Empathy and individualization in care are the only way of ensuring good cooperation of parents while their child is subject to nursing care in hospital settings.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 4. 7. 2020 14:28

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 4. 7. 2020 14:28, 27. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz