Informační systém Repo
HERMAN, Ondřej, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Tool for apparatus spectrum deconvolution. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tool for apparatus spectrum deconvolution
Název česky Nástroj pro dekonvoluci přístrojových spekter
Autoři HERMAN, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Filip MRAVEC (203 Česká republika, domácí), Martin VEŠKRNA (203 Česká republika, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Software
Obor Informatika
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/16:00087640
Organizace Fakulta informatiky - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky dekonvoluce;neutronová spektrometrie; gamma spektrometrie;expectation maximization;unfolding
Klíčová slova anglicky deconvolution;neutron spectrometry;gamma spectrometry;expectation maximization;unfolding
Technické parametry Jedná se o nástroj pro konverzi přístrojových spekter do spekter popisujících absolutní tok v materiálu. Výstupem je odhad počtu a energie částic v dané oblasti.
Návaznosti TG02010067, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 15:26.
Anotace
This tool estimates particle flux in material based on apparatus spectra obtained using scintillation or proportional radiation detectors and their corresponding response functions. The calculation is based on the Expectation-Maximization algorithm.
Anotace česky
Nástroj odhaduje tok částic materiálem na základě přístrojových spekter získaných pomocí scintilačních či proporcionálních detektorů a jim odpovídajících funkcí odezvy. Pro výpočet je použit algoritmus Expectation-Maximization.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 02:35