Informační systém Repo
MALENOVSKÝ, Jiří. Pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy coby oběť inkoherentního ústavodárství. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2017, roč. 25, č. 4, s. 115-121. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy coby oběť inkoherentního ústavodárství.
Název anglicky The competence to negotiate and ratify international treaties as a victim of an incoherent constitution-making power
Autoři MALENOVSKÝ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 2017, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00099328
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky ústava; inkoherence; ústavodárce
Klíčová slova anglicky competence; international treaties; incoherent constitution
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 11. 9. 2018 00:56.
Anotace
V článku autor poukazuje na projevy inkoherence v  historických rozhodnutích československého i  českého ústavodárce, jež mohou být významnou příčinou současných nedorozumění. Na příkladu předmětného ustanovení dokládá potřebu revizního hodnocení celé Ústavy ČR. Tuto komplexní operaci – na rozdíl od metody dílčích změn – ostatně doporučují nejen významné osobnosti ústavního života země ve svých nedávných mediálních vystoupeních, ale i závěry ze semináře v Poslanecké sněmovně, který se k tomuto tématu konal počátkem r. 2015.
Anotace anglicky
Article deals with the competence to negotiate and ratify international treaties as a victim of an incoherent constitution-making power
Zobrazeno: 21. 10. 2019 10:40