Informační systém Repo
KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí.
Název anglicky Guidelines for assessing the significance of regional high-speed rail terminals.
Autoři KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF.
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky železniční doprava; regionální terminály; vysokorychlostní železnice
Klíčová slova anglicky high-speed rail; regional terminals
Technické parametry osvědčení o uplatnění certifikované metodiky
Návaznosti TD03000061, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 4. 2018 00:59.
Anotace
Metodika stanoví inovativní postup k analýze a zhodnocení potenciálu zamýšlených regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. Oproti standardním dopravním modelům vychází i z dalších faktorů ovlivňujících ochotu nabízenou novou mobilitu na vysokorychlostní trati využít ze strany obyvatelstva, jako je rozsah spádového regionu terminálu, jeho napojení na veřejnou dopravu, ekonomická síla regionu, (ekonomická) přitažlivost na vysokorychlostní trať napojených center, či cena za nabízenou přepravní službu.
Anotace anglicky
The guidelines set out an innovative approach to analyzing and evaluating the potential of the intended high-speed rail regional terminals. Compared to standard transport models, other factors influencing the willingness to offer new mobility on high-speed lines, such as the extent of the catchment area of the terminal, its connection to public transport, the economic level of the region, (economic) attraction to the high-speed line of the connected centers, or the price for the offered transport service.
Zobrazeno: 21. 8. 2019 11:01