Informační systém Repo
MATĚJ, Zdeněk a Martin VEŠKRNA. Protokol o testování plastického scintilátoru v dobře popsaných neutronových polích. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Protokol o testování plastického scintilátoru v dobře popsaných neutronových polích
Název česky Protokol o testování plastického scintilátoru v dobře popsaných neutronových polích
Název anglicky The protocol of the plastic scintillator detector testing in good describted fields
Autoři MATĚJ, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin VEŠKRNA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Projekty výzkumu a vývoje
Obor Počítačový hardware a software
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/17:00094412
Organizace Fakulta informatiky - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky plastický detektor; rozlišovací algoritmus; digitalizační karta FD-11 a FD-17
Klíčová slova anglicky plastic detector; separative algorithm; digitizing card FD-11 and FD-17
Návaznosti TG02010067, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 5. 9. 2020 03:58.
Anotace
Získané výsledky ukazují na schopnost plastického scintilátoru oddělovat fotonovou a neutronovou složku záření a dále schopnost vyvinutého softwaru provést dekonvoluci naměřených dat do energetického spektra. I přes znatelně horší energetické rozlišení lze říci, že zařízení a SW pro zpracování zpracuje data z plastického detektoru EJ 299-33A velmi dobře. Zařízení lze jako celek velmi dobře používat pro detekci neutronů i s uvedeným, velmi odolným a levným scintilátorem.
Anotace anglicky
This result shows the ability of plastic scintillator discriminate between photons and neutrons and the ability of developed software unfold measured data to energetic spectrum. The energetic resolution is worst than in the case of clasic scintillators like NE-213 or stilbene. Otherwise plastic scintillator is cheaper and more durable.
Zobrazeno: 18. 5. 2021 10:40