Informační systém Repo
SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In KODL, Jindřich a Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017. vyd. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. s. 148-152, 5 s. ISBN 978-1-5386-1585-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stability of a dynamic biometric signature created on various devices
Název česky Stabilita dynamického biometrického podpisu na různých zařízeních
Autoři SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ.
Vydání 2017. vyd. Madrid, Spain, Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology, od s. 148-152, 5 s. 2017.
Nakladatel Universidad Autonoma de Madrid
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Informatika
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL URL URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-1-5386-1585-0
UT WoS 000424779200025
Klíčová slova česky Dynamický biometrický podpis; biometrická data podpisu; stabilita dynamického biometrického podpisu; dynamick zařízení pro záznam biometrických podpisů.
Klíčová slova anglicky Dynamic biometric signature; biometric data of the signature; stability of the dynamic biometric signature; dynamic biometric signature capture device
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 5. 2019 00:57.
Anotace
The paper directly follows on from the prior research on the DBS, its properties, security, its resistance to forgery, and its stability. In our experiments, we used all the available pads produced by Signotec, which differ from each other in terms of their design, the size of the signature field, resolution, sampling rate, and even the scanning method used — a regular pen or a special pen using the ERT (Electromagnetic Resonance Technology). A less heterogenous sample was used than in the previous cases, as the objective of the experiments was to demonstrate a potential change in the DBS connected with the use of a different device, nevertheless the size of the sample means it is sufficiently statistically representative. The results showed that irrespective of the device used, the stability of scanning of the dynamic biometric signature was high for each person. The signature variability did not significantly differ between the devices for individual people. Once again it was confirmed that the use of the first signature as a “trial”, not included in the results, reduces the signature variability for each participant.
Anotace česky
Příspěvek přímo vyplývá z předchozího výzkumu DBS, jeho vlastností, bezpečnosti, odolnosti vůči padělání a stability. V našich experimentech jsme použili všechny dostupné podložky od společnosti Signotec, které se od sebe liší, pokud jde o jejich design, velikost podpisového pole, rozlišení, vzorkovací frekvenci a dokonce i použitou metodu skenování - pravidelné pero nebo speciální pero pomocí technologie ERT (Electromagnetic Resonance Technology). Použil se méně heterogenní vzorek než v předchozích případech, jelikož cílem pokusů bylo prokázat potenciální změnu v DBS spojeném s použitím jiného zařízení, nicméně velikost vzorku znamená, že je dostatečně statisticky reprezentativní. Výsledky ukázaly, že bez ohledu na použité zařízení byla stabilita skenování dynamického biometrického podpisu pro každou osobu vysoká. Variabilita podpisu se mezi jednotlivými zařízeními výrazně nelišila. Opět bylo potvrzeno, že použití prvního podpisu jako "zkušební", nezahrnuté do výsledků, snižuje variabilitu podpisu pro každého účastníka.
Zobrazeno: 6. 4. 2020 14:49