Informační systém Repo
PRŮCHOVÁ, Ivana. Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva. In Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 55 -70, 16 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Název česky Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Název anglicky Water surfaces as a significant landscape element in terms of law
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Voda v právních vztazích, od s. 55 -70, 16 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00077021
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7155-1
Klíčová slova česky Vodní plochy; významné krajinné prvky; ochrana
Klíčová slova anglicky Water areas; significant landscape elements; protection
Návaznosti MUNI/A/0800/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2017 00:55.
Anotace
Vodní plochy – jak přírodní, tak umělé – plní řadu významných funkcí. Příspěvek je věnován jedné z nich, a to funkci vodních ploch jako významných krajinných prvků z pohledu právní regulace. Cílem pojednání je na základě analýzy právních prostředků ochrany významných krajinných prvků obecně a v rámci nich vodních ploch zhodnotit klady, případně nedostatky právní úpravy. Závěrem, na základě této analýzy, jsou pak formulovány eventuální náměty de lege ferenda.
Anotace anglicky
Water areas – both natural and artificial – performs many important functions. This paper is dedicated to one of them, namely the water areas as the significant landscape elements in terms of legal regulation. The aim of paper is an assessment of the merits or shortcomings of the legislation on the basis of the analysis of the legal means of protection of significant landscape elements in general and within the water areas. Finally, they are formulated any recommendations de lege ferenda based on this analysis.
Zobrazeno: 22. 5. 2019 06:32