Informační systém Repo
KURFÜRST, Petr. Početní praktikum (Computing practice). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 155 pp. Elportál. ISBN 978-80-210-8686-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Početní praktikum
Name (in English) Computing practice
Authors KURFÜRST, Petr.
Edition 2. vyd. Brno, 155 pp. Elportál, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study General mathematics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL
Organization Přírodovědecká fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8686-9
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) matematika; derivování; integrování; algebra; křivky; plochy; tělesa; řady
Keywords in English differentiation; integration; algebra; curves; faces; bodies; series
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9/1/2018 00:52.
Abstract
Výuková publikace Početní praktikum představuje studijní materiál pro předměty PřF: F1422 Početní praktikum 1 a F2423 Početní praktikum 2, pokrývající veškerou přednášenou látku. Jednotlivé kapitoly vždy obsahují stručnou teorii a soubor příkladů s uvedeným výsledkem.
Abstract (in English)
This textbook provides the study material for courses Computing Practice 1 and 2, covering all lectured topics. Each chapter contains brief theory and set of examples with the result.
Displayed: 15/7/2020 01:12