Informační systém Repo
BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. 516 s. Editio Scientia, vol. 57. ISBN 978-80-210-8185-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka
Název anglicky Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 516 s. Editio Scientia, vol. 57, 2016.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00087956
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8185-7
Klíčová slova česky smluvní svoboda; zásada rovnosti; diskriminace; kupní síla; ekonomická závislost; obsahová kontrola smlouvy; nekalé obchodní praktiky a obchodní podmínky; zákon o významné tržní síle; malí a střední podnikatelé; antitrust
Klíčová slova anglicky freedom of contract; principle of equality; discrimination; buyer power; economic dependence; contractual fairness; unfair commercial practices; terms and conditions; Czech Act on significant market power; SME; antitrust
Návaznosti GA13-14244S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 20. 6. 2017 01:00.
Anotace
Publikace vychází z obecného rozboru vztahu rovnosti a ochrany slabší smluvní strany v obchodních vztazích mezi podnikateli a ze srovnání s jinými soukromoprávními vztahy. Zkoumá vnější normativní a individuální rozhodovací zásahy do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení, informační asymetrie a skutečné či domnělé ekonomické závislosti. Navrhuje právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Zvláštní pozornost věnuje vztahům mezi dodavateli potravin a maloobchodními distribučními řetězci, a to nejen u nás, ale i v zahraničí a v Evropské unii. Dospívá k závěru, že statusové hledisko ochrany tzv. slabšího partnera je velmi hrubé a může vést k poškození trhu, ochromení soutěžního tlaku a může způsobit újmu konečnému spotřebiteli. Práce podrobně zkoumá výkladové možnosti a navrhuje racionální a vyvažující interpretační hlediska.
Anotace anglicky
The book first analyzes the relationship between equality and protection of a weaker party in B2B-relations as compared with other private law situations. External both normative and individual interventions into the entrepreneural freedom in situations of information asymmetry, unequal bargaining position and economic dependence are adressed as well. Special attention is devoted to the food retail sector in national and international context. Satus-based viewpoint is considered to be unsatisfactory. It might cause distortion of normal market conditions and in the upshot harming the consumers. General and specific interpretative possibilities are inquired and rational and well balanced solutions are suggested.
Zobrazeno: 27. 5. 2020 09:08