Information System Repo 

Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka (Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. 516 pp. Editio Scientia, vol. 57. ISBN 978-80-210-8185-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka
Name (in English) Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 516 pp. Editio Scientia, vol. 57, 2016.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00087956
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8185-7
Keywords (in Czech) smluvní svoboda; zásada rovnosti; diskriminace; kupní síla; ekonomická závislost; obsahová kontrola smlouvy; nekalé obchodní praktiky a obchodní podmínky; zákon o významné tržní síle; malí a střední podnikatelé; antitrust
Keywords in English freedom of contract; principle of equality; discrimination; buyer power; economic dependence; contractual fairness; unfair commercial practices; terms and conditions; Czech Act on significant market power; SME; antitrust
Links GA13-14244S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 20/6/2017 01:00.
Abstract
Publikace vychází z obecného rozboru vztahu rovnosti a ochrany slabší smluvní strany v obchodních vztazích mezi podnikateli a ze srovnání s jinými soukromoprávními vztahy. Zkoumá vnější normativní a individuální rozhodovací zásahy do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení, informační asymetrie a skutečné či domnělé ekonomické závislosti. Navrhuje právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Zvláštní pozornost věnuje vztahům mezi dodavateli potravin a maloobchodními distribučními řetězci, a to nejen u nás, ale i v zahraničí a v Evropské unii. Dospívá k závěru, že statusové hledisko ochrany tzv. slabšího partnera je velmi hrubé a může vést k poškození trhu, ochromení soutěžního tlaku a může způsobit újmu konečnému spotřebiteli. Práce podrobně zkoumá výkladové možnosti a navrhuje racionální a vyvažující interpretační hlediska.
Abstract (in English)
The book first analyzes the relationship between equality and protection of a weaker party in B2B-relations as compared with other private law situations. External both normative and individual interventions into the entrepreneural freedom in situations of information asymmetry, unequal bargaining position and economic dependence are adressed as well. Special attention is devoted to the food retail sector in national and international context. Satus-based viewpoint is considered to be unsatisfactory. It might cause distortion of normal market conditions and in the upshot harming the consumers. General and specific interpretative possibilities are inquired and rational and well balanced solutions are suggested.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bejcek_Smluvni_svoboda.pdf   File version 20/6/2017

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 27/5/2020 08:01

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 27/5/2020 08:01, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz