Informační systém Repo
BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
Název anglicky Basics of Nursing Procedures and Interventions
Autoři BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ.
Vydání Brno, Elportál, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Ostatní lékařské obory
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL URL
Organizace Lékařská fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8607-4
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky ošetřovatelství; hygienická péče; sebepéče a soběstačnost; neinvazivní měření vitálních funkcí; odběry biologického materiálu; hydratace; výživa; vylučování
Klíčová slova anglicky Hygiene; Non-invasive measurement of vital functions; Specimen collection; Medication; Oxygenation; Peripheral intravenous catheter; Hydratation; Nutrition; Elimination
Návaznosti MUNI/FR/1252/2015.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 22. 6. 2019 00:58.
Anotace
Multimediální elektronický výukový materiál klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie. Publikace je určena studentům lékařské fakulty, především studijního programu Ošetřovatelství a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení.
Anotace anglicky
The text with title "Basics of Nursing Procedures and Interventions" is a multimedia electronic education material. The emphasis is on clarity and visual of nursing techniques, processes and intervention through the detailed photographic documentation in accordance with the latest trends in nursing. Part of the text is the application for practicing professional terminology.
Zobrazeno: 27. 5. 2020 00:43