KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN a Filip RIGEL. Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 20 s. 381. ISBN 978-80-7418-275-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu
Název anglicky Opposition Report Study of the Influence of Hard Hazard on Crime
Autoři KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN a Filip RIGEL.
Vydání 1. vyd. Ostrava, 20 s. 381, 2017.
Nakladatel KEY Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7418-275-4
Klíčová slova česky Hazard
Klíčová slova anglicky Hazard
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 9. 2020 04:39.
Anotace
Vysoká škola Karla Engliše Brno vytvořila Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. Studii vypracoval Fond boje proti korupci miliardáře Janečka a spolek Naši politici. Přitom Karel Janeček vydělal peníze hrou s prodejem a nákupem finančních derivátů, kdy jeho zisk byl ztrátou jiných. Cílem oponentního posouzení bylo, zda Janečkův fond a Naši politici užívají při tvorbě svých výstupů, které se snaží ovlivnit politické rozhodování a jsou prezentovány jako odborné, skutečně odborných a vědeckých přístupů. Oponentní posouzení studie Janečkova fondu zjistilo, že Studie je psána tendenčně, aby přesvědčila o nepřijatelnosti hazardních her bez ohledu na ověřitelnost a pravdivost svých tvrzení. Studie nereaguje na zákon o hazardních hrách přijatý v roce 2016. Studie pomíjí základní kriminologické poznatky, zejména trend poklesu kriminality v roce 2015 a kumulace několika kriminogenních faktorů, které vedou k páchání kriminality.
Anotace anglicky
Karel Englis College Brno created an Opposition Assessment of the Study of the Influence of Hard Gambling on Crime. The study was drafted by the Janeček billionaire fund and the Naši politici team. At the same time, Karel Janeček made money by playing with the sale and purchase of financial derivatives, when his profit was the loss of others. The objective of the opponent's assessment was whether the Janeček Fund and Our Politicians are using the outputs that are trying to influence political decision-making and are presented as professional, truly professional and scientific approaches. The opponent's assessment of the Janeček Fund study found that the study is written in a tendency to convincing the unacceptability of gambling regardless of the veracity and truthfulness of its claims. The study does not respond to the Gambling Act adopted in 2016. The study overlooks basic criminological findings, in particular the trend of the decline in crime in 2015 and the accumulation of several criminogenic factors that lead to crime.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Oponentni_posouzeni.docx Licence Creative Commons  Verze souboru 27. 5. 2017

Vlastnosti

Název
Oponentni_posouzeni.docx
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/405874/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25786/405874/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/405874/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25786/405874/?info
Vloženo
So 27. 5. 2017 01:01

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Oponentni_posouzeni.docx Licence Creative Commons  Verze souboru 4. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Oponentni_posouzeni.docx
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903268/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25786/903268/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903268/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25786/903268/?info
Vloženo
Pá 4. 9. 2020 04:39

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf   Verze souboru 1. 3. 2018

Vlastnosti

Název
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/500724/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25786/500724/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/500724/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25786/500724/?info
Vloženo
Čt 1. 3. 2018 00:55

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf   Verze souboru 4. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903269/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25786/903269/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903269/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25786/903269/?info
Vloženo
Pá 4. 9. 2020 04:39

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 9. 2023 21:24