Information System Repo 

Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ŠPOTTOVÁ, Kristina. Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU a spory institucí; Změna postavení Soudního dvora jako řešení problému extenzivní interpretace práva Evropské unie? (The Court of Justice of the EU and its anchoring in the primary law of the European Union; The extensive interpretation of the law by the Court of Justice and the institutional disputes; The change of the status of the Court as a solution to the problem). In Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 13-14, 81-88, 89-94, 15 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU a spory institucí; Změna postavení Soudního dvora jako řešení problému extenzivní interpretace práva Evropské unie?
Name in Czech Soudní dvůr EU a jeho ukotvení v primárním právu Evropské unie; Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU a spory institucí; Změna postavení Soudního dvora jako řešení problému extenzivní interpretace práva Evropské unie?
Name (in English) The Court of Justice of the EU and its anchoring in the primary law of the European Union; The extensive interpretation of the law by the Court of Justice and the institutional disputes; The change of the status of the Court as a solution to the problem
Authors ŠPOTTOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie, p. 13-14, 81-88, 89-94, 15 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 569, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00092830
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8396-7
Keywords (in Czech) EU; Evropská unie; SDEU; Soudní dvůr Evropské unie; extenzivní výklad; tvorba práva
Keywords in English EU; European Union; CJEU; Court of Justice of the European Union; extensive interpretation; law-making
Links MUNI/A/1203/2015.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9/9/2017 00:54.
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na činnost Soudního dvora v otázkách interpretace unijního práva, a to konkrétně ve smyslu extenzivního výkladu. Otázka extenzivního výkladu bude posuzována především z hlediska možnosti rozlišení výkladu extenzivního a výkladu jdoucího nad rámec platného práva, tedy fakticky tvorby práva. V souvislosti s potenciálním rozšířením extenzivního výkladu až za hranici tvorby práva bude dále zkoumáno takto proměnlivé reálné postavení Soudního dvora EU, které právě rozšířením možností výkladu v praxi Soudního dvora je reálně odlišné od smluvně zakotveného postavení v primárním právu.
Abstract (in English)
This text focuses on the activities of the Court concerning the interpretation of the EU law, specifically in terms of an extensive interpretation. The issue of the extensive interpretation will be examined primarily in terms of a distinction between the extensive interpretation and the interpretation that reaches beyond the applicable law, in the field of actual law-making. In connection with the potential extension of the interpretation beyond the border of law-making will be further examined the variable position of the Court of Justice of the EU, which is different from its position established in primary law because of the extension of the possibilities of interpretation of the law.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sehnalek_Soudni_dvur_EU.pdf   File version 10/5/2017

Properties

Name
Sehnalek_Soudni_dvur_EU.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/25626/400105/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25626/400105/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/25626/400105/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25626/400105/?info
Uploaded/Created
Wed 10/5/2017 01:11

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 27/5/2020 13:22

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 27/5/2020 13:22, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz