Informační systém Repo 

Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit. In 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Lisbon: IEEE, 2016. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-1-4799-9918-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit
Název česky Separace neutronů a fama záření metodou FITt
Autoři AMIRI, Moslem (364 Írán (islámská republika), garant, domácí), Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí) a František CVACHOVEC (203 Česká republika, domácí).
Vydání Lisbon, 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), od s. 1-5, 5 s. 2016.
Nakladatel IEEE
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Počítačový hardware a software
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14330/16:00087671
Organizace Fakulta informatiky - Masarykova univerzita
ISBN 978-1-4799-9918-7
Klíčová slova česky organická scintilátor, čítač; statistický test; metoda FIT; neutronová spektroskopie
Klíčová slova anglicky organic scintillator; counter; statistical test; measures of fit; neutron spectroscopy
Návaznosti TA01011383, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 4. 2017 00:54.
Anotace
Statistical tests and their underlying measures of fit can be utilized to separate neutron/gamma-ray pulses in a mixed radiation field. In this article, first the application of a sample statistical test is explained. Fit measurement-based methods require true pulse shapes to be used as reference for discrimination. This requirement makes practical implementation of these methods difficult; typically another discrimination approach should be employed to capture samples of neutrons and gamma-rays before running the fit-based technique. In this article, we also propose a technique to eliminate this requirement. These approaches are applied to several sets of mixed neutron and gamma-ray pulses obtained through different digitizers using stilbene scintillator in order to analyze them and measure their discrimination quality.
Anotace česky
Statistické testy a jejich základní postupy mohou být použity pro separaci neutronů/gama záření ve smíšeném radiačním poli. V tomto článku je popsána první aplikace vzorku statistického testu. FIT metoda měření vyžaduje skutečné tvary impulsů, které mají být použity jako referenční pro vlastní diskriminaci. Tento požadavek metody je pro praktickou aplikaci problematický - obvykle by měla být použita jiný postup diskriminace pro zachycování vzorků neutronů a gama záření před aplikací metody FIT. V tomto článku se také navrhujeme techniku k odstranění tohoto požadavku. Tyto přístupy jsou aplikovány na několika sadách vzorků smíšeného pole neutronů a gama záření získaných několika typy digitizérů s použití scintiátoru stilbene pro získání představy o jejich podílu na kvalitě diskriminace.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 11. 4. 2017

Vlastnosti

Název
IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25347/389957/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25347/389957/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25347/389957/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25347/389957/?info
Vloženo
Út 11. 4. 2017 00:54

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 28. 3. 2020 21:34

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 3. 2020 21:34, 13. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz