Informační systém Repo
ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka (Terminologia graeco-latina medica for students of midwifery). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8287-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
Name in Czech Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
Name (in English) Terminologia graeco-latina medica for students of midwifery
Authors ARTIMOVÁ, Jozefa (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Kateřina POŘÍZKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva DÁVIDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 145 pp. 2016.
Publisher MUNI Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14640/16:00090572
Organization Centrum jazykového vzdělávání - Repository
ISBN 978-80-210-8287-8
Keywords (in Czech) Latinská lékařská terminologie; Anatomické názvosloví; Klinická terminologie
Keywords in English Latin medical terminology; Anatomical nomenclature; Clinical terminology
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 3/9/2020 03:43.
Abstract
Cvičebnice je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asistentka, jimž má na začátku studia představit řecko-latinskou lékařskou terminologii včetně základních gramatických pravidel. Ty jsou blíže vyloženy v samostatné gramatické příručce, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části cvičebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit časté gramatické jevy a pomoci jim osvojit si specializovanou slovní zásobu.
Abstract (in English)
The exercise book was written for the first-year students of midwifery. It introduces the basic Greek-Latin medical terminology and grammar rules, which are explained in greater detail in a separate Grammar Book. Each of the ten units consists of a set of exercises meant for both the class work and home preparation: the unit starts with a translation exercise (aimed at anatomical and later also clinical nomenclature); then, there is a series of shorter exercises for practising frequent grammatical structures and specialized vocabulary.
Displayed: 26/5/2022 01:29