Informační systém Repo
ONDREJOVÁ, Dana. Inkorporace obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 51-67. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkorporace obchodních podmínek
Název anglicky Incorporation of Business Conditions
Autoři ONDREJOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Obchodní podmínky, od s. 51-67, 17 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00094006
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8424-7
Klíčová slova česky inkorporace; vztahy smluv; zákonné požadavky; důkazní břemeno
Klíčová slova anglicky incorporation; relations contracts; regulatory requirements; the burden of proof
Návaznosti MUNI/A/1080/2015.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 9. 2020 00:09.
Anotace
Kapitola se zabývá problematikou inkorporace obchodních podmínek do smluv uzavíraných jak mezi podnikateli, tak mezi jinými osobami. Rozebírá předpoklady, které musí být splněny, aby došlo k platnému napojení obchodních podmínek do smluv.
Anotace anglicky
The chapter deals with incorporation of business conditions in contracts between entrepreneurs as well as between other persons. It analyzes the conditions that must be met in order for a valid connection to business conditions in contracts.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 03:11