Information System Repo 

Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. (Competition policy on railways - theory, experience and practical application.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 pp. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8299-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.
Name (in English) Competition policy on railways - theory, experience and practical application.
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 202 pp. Železniční reformy, sv. 3, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00087627
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8299-1
Keywords (in Czech) politika hospodářské soutěže; konkurence; železniční doprava; spotřebitelské šetření
Keywords in English competition policy; competition; railways; rail industry; consumer survey
Links MUNI/A/1203/2014. TD03000061, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/4/2018 00:59.
Abstract
Monografie je zaměřena na obsáhlou analýzu použitelných metod politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy včetně polemiky o nutnosti vymezovat relevantní trh a identifikaci hlavních problémů spojených s použitím standardních metod vymezování relevantního trhu. V jednotlivých kapitolách jsou postupně identifikována specifika spojená s ekonomickými efekty nákladů a výnosů, s technickými aspekty a s administrativní regulací odvětví v rámci liberalizačních reforem vedených Evropskou unií. Na základě odvětvové analýzy jsou definovány základní bariéry vstupu konkurenčních subjektů do odvětví a možnosti jejich překonání. Dále je stanovena základní ekonomická charakteristika odvětví v rámci české ekonomiky. V další části je provedena podrobná analýza všech významných případů narušení konkurenčního prostředí v odvětví železniční dopravy, které byly řešeny Komisí EU a britskými soutěžními autoritami. V kontextu dílčích závěrů předchozích kapitol je navržen kompletní metodický postup pro vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy v podmínkách české ekonomiky.
Abstract (in English)
The monograph focuses on a comprehensive analysis of the applicable methods of competition policy in the railway industry, including discussions about the need to define the relevant market and to identify the main problems associated with using standard methods of defining the market. The relevant market is important to define especially in specific in-dustries: the railway industry has a number of economic specificities compared to the stand-ard model of services; there are not available reliable data on price trends, price elasticities and costs. This is reflected in the possibility of making economic analyses and to bias their results. Competition policy must take these specifics into account when cases related to the rail transport are investigated; analysis of the critical loss is not suitable for transport indus-try, due to a very specific cost structure. To avoid failure of tests for defining the relevant market and to overcome the lack or unreliability of cost data additional methods can be used, that help create a more plastic view of the situation on the market. Such a method is a consumer survey targeted to quantifying the price elasticity of demand and the diversion ratio; another method can be a supply shock analysis.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf Licence Creative Commons  File version 16/3/2017

Properties

Name
Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/24926/380101/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/24926/380101/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/24926/380101/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/24926/380101/?info
Uploaded/Created
Thu 16/3/2017 00:52

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 25/5/2020 11:17

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 25/5/2020 11:17, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz