Information System Repo 

Generace, mládež a její výzkum.

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SAK, Petr. Generace, mládež a její výzkum. (Generation, youth and its research). Mládež a spoločnost. Bratislava: Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu, 2016, XXII, No 2, p. 7-23, 16 pp. ISSN 1335-1109.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Generace, mládež a její výzkum.
Name in Czech Generace, mládež a její výzkum
Name (in English) Generation, youth and its research
Authors SAK, Petr.
Edition Mládež a spoločnost, Bratislava, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu, 2016, 1335-1109.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) slova: informační a komunikační technologie, digitalizace, virtuální realita, kyberprostor, hodnoty, volný čas, volnočasové aktivity, sociologie mládeže,mládež, generace, výzkum,
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, učo 1076. Changed: 10. 3. 2017 09:35.
Abstract
Autor sleduje vývoj mládeže od konce 2.světové války, člení jí do pěti generací, každou tuto generaci charakterizuje a srovnává s ostatními. Zatímco první čtyři generace formují tradičně významné společenské události a změněné společenské podmínky, pátá generace je první generací zformovanou novými technologiemi, které převádějí do elektronické a virtuální podoby všechny stránky života této generace. Současně autor informuje jaký byl v období každé generace výzkum mládeže.
Abstract (in Czech)
Autor sleduje vývoj mládeže od konce 2.světové války, člení jí do pěti generací, každou tuto generaci charakterizuje a srovnává s ostatními. Zatímco první čtyři generace formují tradičně významné společenské události a změněné společenské podmínky, pátá generace je první generací zformovanou novými technologiemi, které převádějí do elektronické a virtuální podoby všechny stránky života této generace. Současně autor informuje jaký byl v období každé generace výzkum mládeže.
Abstract (in English)
The author traces the development of youth since the end of the World War 2., divides it into five generations, each generation is charakterizied and compared to others.While the first four generations have been traditionally formed by important social events and altered social conditions, the fifth generation is the first generation that is formed by the new technologies that convert into elektronic and virtual form all aspects of life of this geeneration. simultaneously, the author informs about the youth research in the period of ea generation.
Print
Add to clipboard Displayed: 16. 5. 2021 13:27

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/5/2021 13:27, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz