Informační systém Repo
KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentalní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges s.r.o., 2016. 40 s. Teoretik č. 362. ISBN 978-80-7502-161-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transcendentalní pramen práva
Název anglicky Transcendental Source of Law
Autoři KOUDELKA, Zdeněk.
Vydání 1. vyd. Praha, 40 s. Teoretik č. 362, 2016.
Nakladatel Nakladatelství Leges s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7502-161-8
Klíčová slova česky Pramen práva
Klíčová slova anglicky Source of law
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 13. 4. 2017 00:53.
Anotace
Publikace se zabývá teorii materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelné kvality v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického. Nadústavní základ může mít právo a tedy i ústava jen v Bohu jako transcendentální kvalitě. Pokud však sekulární ústava tento základ odmítne, nelze jej nahrazovat nějakým materiálním jádrem, jakožto jiným projevem transcendentna. Taková ústava nemá jiný základ než v požadovaných přísnějších podmínkách přijetí, ať již parlamentem nebo přímo lidem v referendu, ve srovnání s obyčejnými zákony. Její změna je v rukou lidu a je podmíněna jen zachováním stanovené procedury změny a příslušné kvalifikované většiny.
Anotace anglicky
The text focuses on the theory of the material gist of constitution as an above-constitutional and unchangeable quality in the constitutional law. The author rejects such a theory from both the religious and the democratic point of view. Law and constitution can have an above-constitutional base only in God as a transcendental quality. If the secularized democracy rejects such a base, it cannot be replaced with a material gist. Such a constitution does not have any other base than the required major consent of the people as a sovereign in democracy than enactment of a common statute however the constitution is enacted directly by the people or via the parliament. Change of the constitution is in the hands of the people and is determinated only by retaining the required procedure of the change and the concerned qualified majority.
Zobrazeno: 12. 7. 2020 21:47