Informační systém Repo 

Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly
Název anglicky Comparison of the accuracy of bibliographic references generated for selected citation styles by the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1804-2406.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00091414
Organizace Lékařská fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky bibliografické citace; Citace PRO; citování; citační styly; citační manažery; EndNote; Mendeley; RefWorks; Zotero
Klíčová slova anglicky bibliographic references; Citace PRO; citing; citation styles; reference manager; EndNote; Mendeley; RefWorks; Zotero
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 09:46.
Anotace
V důsledku opakujících se chyb v bibliografických citacích je mezi vědci zájem o citační manažery. V současnosti je jen málo studií zabývající se evaluací kvality bibliografických citací vygenerovaných těmito aplikacemi. V tomto výzkumu byly srovnávány bibliografické citace online a tištěných článků, knih, příspěvků ve sborníku a příspěvku na webové stránce vygenerované z citačních manažerů Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero s ručně vytvořenými citacemi podle citačních stylů ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM. Při srovnání bylo zjištěno, že žádný z citačních manažerů nevygeneruje všechny citace správně. Nejlepší výsledky byly zjištěny u programů Mendeley, který měl celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 3 citační styly, a Zotero, který měl druhý celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 4 citační styly. Naopak u Citace PRO bylo zjištěno nejvíce chyb pro 5 citačních stylů, u EndNote a RefWorks pro 2 citační styly. Všechny citační manažery měly problémy s generováním různých údajů v bibliografických citacích, přičemž však některé chyby byly způsobeny technickými omezeními citačních manažerů a některé vznikly v důsledku chybného nastavení citačních šablon. Vzhledem k obdobným funkcím testovaných citačních manažerů a počtu chyb ve vygenerovaných citacích se jako nejvhodnějšími manažery ukázaly Zotero a Mendeley.
Anotace anglicky
As a result of repeated mistakes in bibliographic references, scientists are interested in reference managers. Currently, there are only few studies which concentrate on the quality evaluation of the bibliographic references generated by these applications. In this research, bibliographic references of online and printed articles, books, contributions to books and web resources generated from the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero reference managers with briefly made references according to the citation styles ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA and NLM were compared. During the comparison, it was found that no reference manager is able to generate all references in the correct way. The best results were detected in Mendeley which had the total fewest number of mistakes and the fewest number of mistakes for 3 citation styles and in Zotero which had the second total least number of mistakes and the total fewest number of mistakes for 4 citation styles. On the other hand, Citace PRO revealed the most mistakes for 5 citations style, EndNote for 2 citation styles and RefWorks for 1 citation style. All reference managers had problems with generating various data in bibliographic references. It was found that several mistakes were caused by the technical restrictions of the reference managers while other mistakes were caused by the wrong setting of the citation formats. With respect to similar functions of the tested reference managers and the number of mistakes in generated references, Zotero and Mendeley proved to be the most suitable managers.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1535-4383-1-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 11. 2016

Vlastnosti

Název
1535-4383-1-PB.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/23146/332088/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/23146/332088/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/23146/332088/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/23146/332088/?info
Vloženo
Út 1. 11. 2016 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
1535-4383-1-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 3. 9. 2020

Vlastnosti

Název
1535-4383-1-PB.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/23146/901805/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/23146/901805/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/23146/901805/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/23146/901805/?info
Vloženo
Čt 3. 9. 2020 09:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 1. 2021 07:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2021 07:46, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz