Informační systém Repo
ŠERÁKOVÁ, Hana a Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8349-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Název česky Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Název anglicky Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School (ISCED 1)
Autoři ŠERÁKOVÁ, Hana a Lucie NOVÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8349-3
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; mladší školní věk; cvičení s náčiním; cvičení bez náčiní; cvičení s hudbou
Klíčová slova anglicky physical education; primary school age; exercises with equipment; exercises without equipment; exercises using music
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 9. 3. 2017 00:51.
Anotace
/a\>).
Anotace anglicky
The publication Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Warming up in Physical Education Classes at the Elementary School) contains useful information and exercises on the warm-up at primary schools. The material is intended especially for students on the course PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastics 1, ZS1MP_TVTD Theory and Didactics of Physical Education and ZS1BP_TVPR Seminar of Physical Education and then teachers and heads of leisure physical education activities working with children of younger school age. Teaching tool is also available in a version for mobile devices (epub).
Zobrazeno: 9. 8. 2020 13:55