Informační systém Repo
LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, vol. 24, No 2, p. 150-160. ISSN 0965-075X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study
Name in Czech Vliv sociální efektivity uchazeče na hodnocení výkonu v assessment centru: Výzkum v přirozeném prostředí
Authors LEUGNEROVÁ, Marcela (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin VACULÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jakub PROCHÁZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition International Journal of Selection and Assessment, 2016, 0965-075X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Psychology
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00089864
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
UT WoS 000375786800004
Keywords (in Czech) schopnost identifikovat požadavky situace-self-monitoring-assessment centrum-sociální efektivita
Keywords in English ability to identify criteria-self-monitoring-assessment center-social effectiveness
Links MUNI/A/1077/2015, interní kód Repo.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2020 23:45.
Abstract
The present research examined the influence of constructs representing social effectiveness on assessment center (AC) ratings in two samples. We expected different effects of self-monitoring (SM) on different dimension ratings, a positive effect of the ability to identify criteria (ATIC) on the overall AC rating and a moderating effect of the ATIC on the relationship between SM and the dimension rating. Forty-six (Study 1) and 115 (Study 2) applicants participated in ACs in field settings. Across both studies, SM had a negative effect on the integrity rating. No relationship was identified between SM and social sensitivity or problem solving ratings. In Study 1, the ATIC had a positive effect on the overall AC rating. No support was identified for a moderating effect of the ATIC on the relationship between SM and the social sensitivity rating.
Abstract (in Czech)
Výzkum se věnuje vlivu konstruktů reprezentujících sociální efektivitu na hodnocení výkonu v assessment centru (AC) na dvou vzorcích. Předpokládali jsme, že self-monitoring (SM) má odlišný vliv na hodnocení různých kompetencí, dále že schopnost identifikovat požadavky situace (ATIC) má vliv na celkové hodnocení v AC a také jsme očekávali, že ATIC moderuje vztah mezi SM a hodnocením kompetencí. Čtyřicet šest (Studie 1) a 115 (Studie 2) uchazečů se účastnilo AC v reálném prostředí. V obou studií byl prokázán negativní vliv SM na hodnocení kompetence integrita. Žádný vztah nebyl nalezen mezi SM a hodnocením sociální citlivosti a řešení problémů. Ve Studii 1 bylo prokázáno, že ATIC má pozitivní vliv na celkového hodnocení v AC. Nebyla nalezena podpora pro moderační efekt ATIC ve vztahu mezi SM a hodnocením sociální efektivity.
Displayed: 26/5/2022 00:03