Informační systém Repo
LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study
Název česky Vliv sociální efektivity uchazeče na hodnocení výkonu v assessment centru: Výzkum v přirozeném prostředí
Autoři LEUGNEROVÁ, Marcela (203 Česká republika, domácí), Martin VACULÍK (203 Česká republika, domácí) a Jakub PROCHÁZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Selection and Assessment, 2016, 0965-075X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Psychologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00089864
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
UT WoS 000375786800004
Klíčová slova česky schopnost identifikovat požadavky situace-self-monitoring-assessment centrum-sociální efektivita
Klíčová slova anglicky ability to identify criteria-self-monitoring-assessment center-social effectiveness
Návaznosti MUNI/A/1077/2015.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2020 23:45.
Anotace
The present research examined the influence of constructs representing social effectiveness on assessment center (AC) ratings in two samples. We expected different effects of self-monitoring (SM) on different dimension ratings, a positive effect of the ability to identify criteria (ATIC) on the overall AC rating and a moderating effect of the ATIC on the relationship between SM and the dimension rating. Forty-six (Study 1) and 115 (Study 2) applicants participated in ACs in field settings. Across both studies, SM had a negative effect on the integrity rating. No relationship was identified between SM and social sensitivity or problem solving ratings. In Study 1, the ATIC had a positive effect on the overall AC rating. No support was identified for a moderating effect of the ATIC on the relationship between SM and the social sensitivity rating.
Anotace česky
Výzkum se věnuje vlivu konstruktů reprezentujících sociální efektivitu na hodnocení výkonu v assessment centru (AC) na dvou vzorcích. Předpokládali jsme, že self-monitoring (SM) má odlišný vliv na hodnocení různých kompetencí, dále že schopnost identifikovat požadavky situace (ATIC) má vliv na celkové hodnocení v AC a také jsme očekávali, že ATIC moderuje vztah mezi SM a hodnocením kompetencí. Čtyřicet šest (Studie 1) a 115 (Studie 2) uchazečů se účastnilo AC v reálném prostředí. V obou studií byl prokázán negativní vliv SM na hodnocení kompetence integrita. Žádný vztah nebyl nalezen mezi SM a hodnocením sociální citlivosti a řešení problémů. Ve Studii 1 bylo prokázáno, že ATIC má pozitivní vliv na celkového hodnocení v AC. Nebyla nalezena podpora pro moderační efekt ATIC ve vztahu mezi SM a hodnocením sociální efektivity.
Zobrazeno: 23. 1. 2022 17:06