Informační systém Repo
JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8276-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku
Název anglicky Suggestions for warming up with equipment for younger school children
Autoři JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8276-2
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; mladší školní věk; cvičení s náčiním
Klíčová slova anglicky physical education; primary school age; exercises with equipment
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 9. 3. 2017 00:51.
Anotace
Metodická publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro uvedenou věkovou kategorii. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace. Materiál je určen zejména studentům předmětu ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1 a dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Anotace anglicky
Methodological publication contains useful exercises with big ball, soft ball, jumping rope, bar and towels for younger school children. The aim of this publication is to present a set of exercises with equipment for enhancing of motivation. The material is intended especially for students on the course PdF: ZS1BP_TVG1 Gymnastics 1, then teachers and heads of leisure physical education activities working with children of younger school age. Teaching aid is also available in a version for mobile devices (epub).
Zobrazeno: 27. 5. 2020 01:54