Informační systém Repo 

Trendy v akademickom publikovaní: situácia a postoje k open access

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Trendy v akademickom publikovaní: situácia a postoje k open access. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. Dizartační práce.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trendy v akademickom publikovaní: situácia a postoje k open access
Název česky Trendy v akademickém publikování: situace a postoje k open access
Autoři ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava.
Vydání Bratislava, Dizartační práce, 2014.
Nakladatel Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Účelové publikace
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Masarykova univerzita
Klíčová slova česky open access, vědecké publikování, otevřený přístup, recenzní řízení, ekonomické modely
Klíčová slova anglicky Open access, scholarly publishing, peer review, business models
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 00:53.
Anotace
Dizertačná práca Trendy v akademickom publikovaní: zmapovanie situácie a postojov ku open access sa zaoberá problematikou vedeckého publikovania so zameraním na trendy vo vydávaní odborných recenzovaných časopisov. Práca v teoretickej časti zhrnuje vývoj vedeckého publikovania – predovšetkým otvorené publikovanie a s ním spojené zmeny ekonomických modelov vydávania časopisov a zmeny povahy recenzného riadenia. Práca diskutuje i možné teoretické perspektívy pre štúdium digitálneho publikovania a publikačného správania v širšom kontexte informačnej vedy – predovšetkým z oblasti štúdia vedy a technológií (STS), sociálnej informatiky či informačnej ekológie. V praktickej časti práca prináša výsledky dvoch výskumov. Prvý výskum mapuje situáciu na poli vydávania vedeckých časopisov v Českej republike a zhrnuje výsledky dotazníkového skúmania, do ktorého se zapojilo takmer 300 redakcií vedeckých časopisov. Druhý výskum mapuje problematiku z druhej strany – z perspektívy autorov. Analýza obidvoch výskumov následne ukazuje, že akokoľvek je otvorené publikovanie v Českej republike rozšírené, spôsoby, akým se realizuje, nadväzujú viac na tradičný model publikovania a potenciál otvoreného prístupu zostáva z veľkej časti nevyužitý.
Anotace česky
Dizertační práce Trendy v akademickém publikování: zmapování situace a postojů k open access se zabývá problematikou vědeckého publikování se zaměřením na trendy ve vydávání odborných recenzovaných časopisů. Práce v teoretické části shrnuje vývoj vědeckého publikování – především otevřené publikování a s ním spojené změny ekonomických modelů vydávání časopisů a změny povahy recenzního řízení. Práce diskutuje i možné teoretické perspektivy pro studium digitálního publikování a publikačního chování v širším kontextu informační vědy – především z oblasti studia vědy a technologií (STS), sociální informatiky či informační ekologie. V praktické části přináší práce výsledky dvou výzkumů. První výzkum mapuje situaci na poli vydávání vědeckých časopisů v České republice a shrnuje výsledky dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo na 300 redakcí vědeckých časopisů. Druhý výzkum mapuje problematiku z druhé strany – z perspektivy autorů. Analýza obou výzkumů poté ukazuje, že ačkoliv je otevřené publikování v České republice rozšířené, způsoby, jakým se realizuje, navazují spíše na tradiční model publikování a potenciál otevřeného přístupu zůstává z velké části nevyužit.
Anotace anglicky
Doctoral thesis Trends in scholar publishing: mapping the situation and attitude towards open access explores the issue of scholar publishing with the focus on the trends in editing and publishing peer-reviewed journals. The thesis sums up the evolution of scholar publishing – especially the new trends of open access and the changes of economical models and the peer-review process in its theoretical part. It includes the discussion of possible theoretical approaches in a broad context of information science – especially in the field of science and technology studies (STS), social informatics or information ecology. In the practical part the thesis brings the results of two researches. The first maps the situation regarding journals publishing in the Czech Republic and is based on results of a survey in which over 300 editors took part. The second approaches the field from a different perspective – from the viewpoint of the authors–scientists. The analysis of both researches comes to the conclusion that even though open access is quite common in the Czech Republic, its usage is firmly rooted in the traditional publishing models and the potential of open access has not been fully used.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dizertace_Zbiejczuk_Sucha_2014.pdf   Verze souboru 30. 5. 2016

Vlastnosti

Název
Dizertace_Zbiejczuk_Sucha_2014.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/22026/288700/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/22026/288700/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/22026/288700/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/22026/288700/?info
Vloženo
Po 30. 5. 2016 00:51

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Dizertace_Zbiejczuk_Sucha_2014.pdf   Verze souboru 3. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Dizertace_Zbiejczuk_Sucha_2014.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/22026/901089/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/22026/901089/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/22026/901089/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/22026/901089/?info
Vloženo
Čt 3. 9. 2020 00:53

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 8. 3. 2021 02:19

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 8. 3. 2021 02:19, 10. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz