Informační systém Repo
DOČEKALOVÁ, Soňa, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In Governance. Reading, UK: ACPI, 2016. p. 76-83. ISBN 978-1-910810-84-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness
Authors DOČEKALOVÁ, Soňa (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin VACULÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jakub PROCHÁZKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Reading, UK, Governance, p. 76-83, 8 pp. 2016.
Publisher ACPI
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Management, administration and clerical work
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL URL URL URL URL URL URL URL URL URL URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00090018
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
ISBN 978-1-910810-84-2
UT WoS 000401232800010
Keywords (in Czech) kompetence; výkonová orientace; efektivita leadera; výkon skupiny; transformační leadership; assessment centrum
Keywords in English competencies; achievement orientation; perceived leaders’ effectiveness; leadership emergence; group performance; transformational leadership; assessment center
Links MUNI/A/1077/2015.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 3/9/2020 00:42.
Abstract
The objective of this study is to explore which competencies predict leader effectiveness. Based on theory and job analysis, we observed the effects of five leaders' competencies (achievement orientation, problem analysis and problem solving, social sensitivity, influence, and integrity) on three indicators of effectiveness (perceived leader's effectiveness, leadership emergence, and team performance). Furthermore, we examined whether transformational leadership mediates these effects. We collected the data during an interuniversity student team competition. A total of 57 team leaders and 364 team members participated in the study. At the beginning of the competition, we measured the leaders' competencies through assessment centers. Each leader was assessed by 4 trained assessors in a one day long assessment center consisting of multiple individual and group model situations. After 6 months of teamwork, we measured the perceived leaders' effectiveness, leadership emergence and transformational leadership using questionnaires, and we estimated the teams' performance based on the ranking of the teams in the competition. The results show that leader achievement orientation is a significant predictor of perceived leader effectiveness, leadership emergence and team performance. The other four competencies do not predict leader effectiveness. There is no relation between competencies and transformational leadership; therefore, transformational leadership does not mediate the relation between competencies and effectiveness. The advantages of this study were that we obtained the data regarding the competencies and effectiveness from three different sources and that we measured competencies before the teamwork began. An average of more than 6 subordinates per leader ensures highly reliable evaluations of leaders' transformational leadership, perceived effectiveness and leadership emergence. The results can be applied to leader selection for short-term team projects.
Abstract (in Czech)
Studie se věnuje vztahu mezi kompetencemi leadera a jeho/její efektivitou. Zkoumali jsme pět kompetencí (orientaci na výsledky, analytické myšlení a řešení problémů, interpersonální citlivost, vliv a integritu) a tři ukazatele efektivity (efektivitu leadera vnímanou následovníky, leadership emergence, výkon týmu na základě skutečných výsledků). Sledovali jsme také, zda transformační přístup leadera mediuje vztah mezi kompetencemi a efektivitou. Data jsme získali v rámci meziuniverzitní projektové soutěže. Respondenty bylo 364 členů týmů a 57 jejich leaderů. Na začátku soutěže prošli všichni leadeři celodenním assessment centrem, kde 4 trénovaní hodnotitelé posuzovali jejich kompetence. Po šesti měsících soutěže hodnotili členové týmu efektivitu, leadership emergence a transformační přístup svých vedoucích. Výkon týmu jsme měřili skrze výsledky týmu v projektové soutěži. Ze všech kompetencí se jako jediný prediktor efektivity leadera projevila orientace na výsledky, která souvisela se všemi třemi sledovanými indikátory efektivity. Transformační leadership nesouvisel s žádnou ze sledovaných kompetencí a také nemedioval vztah mezi kompetencemi a efektivitou leadera. Silnou stránkou výzkumu je získání dat ze tří různých zdrojů a v různých časech. Další silnou stránkou je v průměru více než 6 následovníků hodnotících každého leadera.
Displayed: 14/6/2021 23:00