Information System Repo 

Mapování kurikula : vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
LORENZ, Michal. Mapování kurikula : vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně (Curriculum Mapping : Evolution of Library and Information Science in Brno). ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 8, No 1, p. 54-88. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mapování kurikula : vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně
Name (in English) Curriculum Mapping : Evolution of Library and Information Science in Brno
Authors LORENZ, Michal (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00089810
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) vývoj kurikula; mapování kurikula; profil studia; profesní identita; Vennovy diagramy
Keywords in English development of curriculum; curriculum mapping; study profile; professional identity; Venn diagrams
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9/3/2018 00:55.
Abstract
Příspěvek se věnuje vývoji kurikula a typům transformací, kterými prochází. Vývoj kurikula je zachycen procesem mapování kurikula. Nástrojem vizualizace jsou stínované Vennovy diagramy. Mapován je studijní program Informační studia a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně v celém rozsahu své existence zachycené v šesti různých vývojových fázích. Cílem je zobrazit profil studia z perspektivy profesní identity studijního oboru v historickém vývoji. Výsledky studie ukazují na posun profilu studia z domény knihovnické do domény informační se zaměřením na interdisciplinaritu. Profil kurikula Informačních studií a knihovnictví v Brně odpovídá koncepci informačního oboru prosazované hnutím i-škol.
Abstract (in English)
The study deals with development of curriculum and with nature of transformations it pass through. We use curriculum mapping to pin down the development of curriculum and Venn diagrams to visualize transformations. The case study concerns with The Division of Information and Library Studies (KISK) at Masaryk University in Brno in the entirety of its existence captured in six different developmental stages. The aim of study is to show study profile from the perspective of professional identity in historical development. The results of the study indicate a shift of study profile from domain of libraries to domain of information with a focus on interdisciplinarity. The profile of Information and Library Studies curriculum in Brno corresponds to the concept of the information field promoted by I-school movement.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
...   File version 3/5/2016

Properties

Name
...
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/21807/284286/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/21807/284286/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/21807/284286/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/21807/284286/?info
Uploaded/Created
Tue 3/5/2016 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 13/8/2020 17:11

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 13/8/2020 17:11, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz