Informační systém Repo 

Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PUDIL, Pavel, Petr PIROŽEK, Petr SOMOL a Lenka KOMARKOVÁ. Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia): ACPI UK, 2016. s. 290 - 297. ISBN 978-1-910810-84-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance
Název česky Vliv právní formy a neanonymní vlastnické struktury na finanční výkonnost společností
Autoři PUDIL, Pavel (203 Česká republika), Petr PIROŽEK (203 Česká republika, garant, domácí), Petr SOMOL (203 Česká republika) a Lenka KOMARKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Saint Petersburg (Russia), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, od s. 290 - 297, 8 s. 2016.
Nakladatel ACPI UK
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Řízení, správa a administrativa
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00087889
Organizace Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-1-910810-84-2
ISSN 2049-6818
UT WoS 000401232800035
Klíčová slova česky anonymní vlastnická struktura;právní forma; podniková výkonnost; strojové učení; rozpoznávání obrazců
Klíčová slova anglicky anonymous ownership;legal form of companies; enterprises performance; machine learning approach; pattern recognition; feature selection
Návaznosti GAP403/12/1557, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2020 22:58.
Anotace
The paper represents a continuation of our previous results, which were closely linked to the topic of automated search for factors of corporate competitiveness and financial performance. As opposed to the results presented at ICMLG 2014 and ECMLG 2014, the current research deals with other characteristics of organizations not investigated before and related to Corporate Governance, like their legal form, the international diversity of top management (domestic only or also foreign) and particularly the non-anonymity of the ownership structure.The data were gathered in the period 2011 to 2013 from 222 companies with various legal forms. The main purpose of our research was to investigate which of these characteristics have an impact on corporate financial performance that has been assessed by the Return on Assets (ROA) index. The paper attempts to answer the research question of whether the ownership structure, particularly the fact whether the organization or enterprise owners are or are not anonymous, has a major influence on corporate financial performance. The methodology used in analysing and processing the data had to respect the fact that the characteristics (variables) of the companies which were individually investigated are not mutually independent, thus multidimensional methods have to be used. Therefore, we used here our non-linear kernel regression model which had already been successfully verified, having been developed in the field of statistical pattern recognition. Prediction error of the proposed model is then used as a feature selection criterion in the process of identifying factors that affect Corporate Governance and the financial performance the most. The results presented in the paper demonstrate that the type of ownership structure (anonymous or non-anonymous) has a dominant influence on the financial performance among the investigated characteristics. The target audience includes researchers in the fields of management and business science.
Anotace česky
Příspěvek představuje pokračování našich předchozích výsledků, které úzce souvisí s tématem automatizovaného hledání faktorů firemní konkurenceschopnosti a finanční výkonnosti. Na rozdíl od výsledků prezentovaných na ICMLG 2014 a ECMLG 2014, se současný výzkum se zabýval jinými charakteristikami organizacemi, které také souvisí s Corporate Governance - právní forma, mezinárodní diversita vrcholového managementu (tuzemský versus zahraniční) a zejména anonymita vlastnické struktury. Z údajů vlastníků jsou shromážděny z období 2011 až 2013 a týkají se 220 podniků s různou právní formou. Hlavním účelem našeho výzkumu bylo zjistit, které z těchto charakteristik mít dopad na podnikovou finanční výkonnost, která byla hodnocena ukazatelem ROA. Článek se pokouší odpovědět na výzkumnou otázku, zda anonymizovaná struktura vlastníků, má vliv na firemní finanční výkonnost. Metodika použitá při analýze a zpracování dat musela respektovat skutečnost, že jednotlivé zkoumané podniky vlastnosti (proměnné) nejsou na sobě nezávislé z hlediska použité vícerozměrné metody. Z uvedeného důvodu jsme použili námi již úspěšně ověřený non-lineární regresní model v oblasti statistického rozpoznávání obrazců. Chyba predikce navrhovaného modelu se pak používá jako kritérium výběru funkce v procesu identifikace faktorů, které mají nejvíce vliv na řízení podniků a finanční výkonnost. Dosažené výsledky ukazují, že typ vlastnické struktury (anonymní nebo neanonymní) má dominantní vliv na finanční výkonnost u zkoumaných charakteristik. Cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci v oblasti managementu a podnikání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
...   Verze souboru 22. 4. 2016

Vlastnosti

Název
...
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/21706/282396/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/21706/282396/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/21706/282396/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/21706/282396/?info
Vloženo
Pá 22. 4. 2016 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf   Verze souboru 2. 9. 2020

Vlastnosti

Název
ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/21706/900956/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/21706/900956/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/21706/900956/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/21706/900956/?info
Vloženo
St 2. 9. 2020 22:58

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 23. 1. 2021 11:21

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 1. 2021 11:21, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz