Information System Repo 

EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SCHWEIGL, Johan. EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss. In System of Financial Law. Financial Markets. 1st. Brno: Masaryk university, Faculty of Law, 2015. p. 98-113, 16 pp. ISBN 978-80-210-7828-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss
Name in Czech Chaos v terminologii EU legislativy týkajícící se finančních služeb
Authors SCHWEIGL, Johan (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1st. Brno, System of Financial Law. Financial Markets, p. 98-113, 16 pp. 2015.
Publisher Masaryk university, Faculty of Law
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083909
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-7828-4
UT WoS 000379381200006
Keywords (in Czech) Finanční služby; Evropská komise; Více sektorová studie terminologie; Právní překlady; Finanční stabilita; Akční plán finančních služeb
Keywords in English Financial services; European Commission; Cross-sectoral Study on Terminology; Legal Translation; Financial Stability; Financial Services Action Plan
Links MUNI/A/0856/2013.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 10/9/2016 00:51.
Abstract
The paper surveys the systém of definitions and key concepts used in the EU financial services legislation. In a previous paper (2013), the author reviewed the European Commission´s "Cross-sectoral Study on Terminology as Devined in the EU Financial Services Legislation" and presented his recommendation on how the study may be extended. In this paper, the autor supported the original results, and extended his analysis. Not only did he focus on complexity of the EU financial services terminology, but he also pointed out the issue of legal language and translation of the financial services legislation. "This is a targeted publication on the one topic (Financial Law). It has been requested for inclusion in WOS."
Abstract (in Czech)
Autor ve svém článku zkoumá systém definic a klíčových pojmů užívaných v legislativě EU týkající se finančních služeb. Ve svém předchozím článku (2013) autor zkoumal studii Evropské komise nazvanou "Cross-sectoral Study on Terminology as Defined in the EU Financial Services Legislation" a představil svá doporučení, jak by tato studie mohla být prohloubena. V tomto článku autor rozšířil svá předchozí zjištění a prohloubil svoji analýzu. Vedle terminologie evropské legislativy týkající se finančních služeb se soustředil i na problematiku právního jazyka a překladů zkoumané oblasti legislativy. "Jedná se o zacílenou publikaci na jedno téma (finacial law). Bylo požádáno na zařazení do WOS."
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
financial-markets.pdf   File version 6/4/2016

Properties

Name
financial-markets.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/20624/279194/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20624/279194/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/20624/279194/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/20624/279194/?info
Uploaded/Created
Wed 6/4/2016 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 13/8/2020 17:21

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 13/8/2020 17:21, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz