Informační systém Repo
SCHWEIGL, Johan. EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss. In System of Financial Law. Financial Markets. 1st. Brno: Masaryk university, Faculty of Law, 2015. s. 98-113, 16 s. ISBN 978-80-210-7828-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss
Název česky Chaos v terminologii EU legislativy týkajícící se finančních služeb
Autoři SCHWEIGL, Johan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1st. Brno, System of Financial Law. Financial Markets, od s. 98-113, 16 s. 2015.
Nakladatel Masaryk university, Faculty of Law
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083909
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7828-4
UT WoS 000379381200006
Klíčová slova česky Finanční služby; Evropská komise; Více sektorová studie terminologie; Právní překlady; Finanční stabilita; Akční plán finančních služeb
Klíčová slova anglicky Financial services; European Commission; Cross-sectoral Study on Terminology; Legal Translation; Financial Stability; Financial Services Action Plan
Návaznosti MUNI/A/0856/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 10. 9. 2016 00:51.
Anotace
The paper surveys the systém of definitions and key concepts used in the EU financial services legislation. In a previous paper (2013), the author reviewed the European Commission´s "Cross-sectoral Study on Terminology as Devined in the EU Financial Services Legislation" and presented his recommendation on how the study may be extended. In this paper, the autor supported the original results, and extended his analysis. Not only did he focus on complexity of the EU financial services terminology, but he also pointed out the issue of legal language and translation of the financial services legislation. "This is a targeted publication on the one topic (Financial Law). It has been requested for inclusion in WOS."
Anotace česky
Autor ve svém článku zkoumá systém definic a klíčových pojmů užívaných v legislativě EU týkající se finančních služeb. Ve svém předchozím článku (2013) autor zkoumal studii Evropské komise nazvanou "Cross-sectoral Study on Terminology as Defined in the EU Financial Services Legislation" a představil svá doporučení, jak by tato studie mohla být prohloubena. V tomto článku autor rozšířil svá předchozí zjištění a prohloubil svoji analýzu. Vedle terminologie evropské legislativy týkající se finančních služeb se soustředil i na problematiku právního jazyka a překladů zkoumané oblasti legislativy. "Jedná se o zacílenou publikaci na jedno téma (finacial law). Bylo požádáno na zařazení do WOS."
Zobrazeno: 11. 8. 2020 11:23