Informační systém Repo 

Soudcovské dotváření procesního práva

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
COUFALÍK, Petr. Soudcovské dotváření procesního práva. In Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 254-290, 37 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soudcovské dotváření procesního práva
Název česky Soudcovské dotváření procesního práva
Název anglicky The judicial co-creating the procedural law
Autoři COUFALÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, od s. 254-290, 37 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, č. 541, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00087019
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8074-4
Klíčová slova česky soudcovské dotváření práva; přípustnost; procesní právo; legitimita; mezery v procesním právu
Klíčová slova anglicky Judicial co-creating law; Procedural Law; Admissibility; Legitimacy; Gaps in the Procedural Law
Návaznosti MUNI/A/1287/2014.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2020 20:48.
Anotace
Předkládaný text tvoří kapitolu v připravované knize zabývající se soudcovským dotvářením procesního práva. Procesní právo spadá do oblasti veřejného práva, což přirozeně ovlivňuje soudcovskou tvorbu práva. V první řadě se autor zaměřuje na otázku přípustnosti soudcovského dotváření procesního práva. Autor akceptuje názory právní vědy a závěry judikatury, které připouštějí soudcovské dotváření procesního práva. Legitimita tohoto postupu je spatřována v zajištění práva na spravedlivý proces a v zajištění dalších základních zásad a hodnot civilního procesu, které představují účel moderního procesního práva. Dále se autor zabývá procesem soudcovského dotváření procesního práva. Je zdůrazněna důležitost mezer v zákoně a jejich třídění. Zjištěné mezery v procesním právu mohou být zaplněny prostřednictvím analogie a teleologické redukce. Poté autor představuje několik konkrétních případů, v nichž justice dotvořila či by měla dotvořit procesní právo, například míra důkazu u duševní poruchy, poučovací povinnost o koncentraci řízení nebo otázka náhradního bydlení. Autor se snaží na těchto případech upozornit na nešvary spojené s dotvářením procesního práva, mezi něž patří především nedostatečné teoretické zakotvení.
Anotace anglicky
The submitted text is a chapter of an upcoming book which focuses on judicial co-creating the procedural law. The procedural law belongs to public law and this fact naturally influences judicial creation of law. In the first place, the author focuses on issue of the admissibility of judicial co-creating the procedural law. The author accepts views of jurisprudence and conclusions of the case law that admit the judicial co-creating the procedural law. The legitimacy of this procedure is seen in ensuring of right to a fair trial and other fundamental principles and values of the civil procedure which represent purpose of a modern procedural law. Then the author deals with the process of judicial co-creating the procedural law. The importance of gaps in the law and their classification is emphasized. The gaps in the procedural law can be filled through an analogy or through a teleological reduction. Thereafter the author shows some particular cases in which the judiciary co-created or should co-create the procedural law, e. g. a standard of proof of a mental disorder, a duty to instruct of a procedural concentration or an issue of substitute housing. The author tries to draw attention to the downsides that are connected with judicial co-creating the procedural law including especially the lack of theoretical background.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vecera_Nove_trendy_print.pdf   Verze souboru 19. 3. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Vecera_Nove_trendy_print.pdf   Verze souboru 2. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Vecera_Nove_trendy_print.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/20374/900732/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/20374/900732/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/20374/900732/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/20374/900732/?info
Vloženo
St 2. 9. 2020 20:48

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 9. 2020 18:15

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 9. 2020 18:15, 40. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz