Informační systém Repo
JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Název anglicky Suggestions for warm-up without tools for primary school children
Autoři JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8076-8
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; mladší školní věk; strečink; cvičení bez náčiní; dynamická cvičení; koordinační cvičení
Klíčová slova anglicky physical education; primary school age; stretching; exercises without equipment; dynamic exercises; coordination exercises
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 8. 10. 2016 00:51.
Anotace
V metodické publikaci Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (html verze) je prezentován zásobník cvičení bez náčiní, ve kterém jsou uvedeny jak jednotlivá cvičení s popisem a vhodnou motivací, tak celé sestavy (cvičení bez náčiní, dynamická a koordinační cvičení, strečink). Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1 (podzim 2015), dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Anotace anglicky
The methodical publication presents a set of exercises without equipment which are listed as describing the exercises and proper motivation and the whole set of exercises (workout without equipment, dynamic and coordination exercises, stretching). The material is intended for students, teachers and managers of leisure sports activities working with children younger than school age.
Zobrazeno: 6. 8. 2020 22:57