Informační systém Repo 

Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ZARIVNIJ, Petr. Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz. In Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 464-475, 12 s. Edice Scientia;svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
Název česky Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
Název anglicky The Principle of Mutual Recognition and the European Investigation Order
Autoři ZARIVNIJ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, od s. 464-475, 12 s. Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086248
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8072-0
Klíčová slova česky Evropský důkazní příkaz; Evropský vyšetřovací příkaz; vzájemné uznávání v trestních věcech
Klíčová slova anglicky European Evidence Warrant; European Investigation Order; mutual recognition in criminal matters
Návaznosti MUNI/A/1390/2014.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2020 15:37.
Anotace
Kapitola se zabývá možností zavedení komplexního systému pro získávání důkazů v případech, které mají přeshraniční rozměr v rámci Evropské unie, což má za cíl zachovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva v EU. Kapitola zejména popisuje vývoj právní úpravy týkající se institutu „vzájemného uznávání“, a to od závěrů ze zasedání Evropské Rady v Tampere a návrhy plynoucí z Haagského a Stockholmského programu, přes úpravu obsaženou v SFEU až po novou Směrnici o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech.
Anotace anglicky
The chapter deals with the possible introduction of a comprehensive system for obtaining evidence in cases with cross-border dimension within the European Union, which aims to maintain and develop the area of freedom, security and justice in the EU. The chapter mainly describes the development of legislation relating to the concept of “mutual recognition”, namely from the conclusions of the European Council in Tampere and suggestions arising from The Hague and the Stockholm programmes, through the arrangements contained in the TFEU to the new Directive regarding the European Investigation Order in criminal matters.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru 12. 3. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru 2. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/20278/900126/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/20278/900126/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/20278/900126/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/20278/900126/?info
Vloženo
St 2. 9. 2020 15:37

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 9. 2020 17:14

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 9. 2020 17:14, 40. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz