Informační systém Repo
KRÁSA, Jan a Martin ŠVANDA. Vliv pohádek na psychiku dítěte. In XXIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv pohádek na psychiku dítěte
Název anglicky Influence of fairy tales on the psyche of the child
Autoři KRÁSA, Jan a Martin ŠVANDA.
Vydání XXIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-261-0521-3
Klíčová slova česky kognitivní vývoj; pohádka; verbální a propoziční úroveň reprezentace
Klíčová slova anglicky cognitive development; fairy tale; verbal and propositional level of representation
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2020 12:30.
Anotace
V rámci psychologie i pedagogiky panuje přesvědčení, že vliv pohádek na dětskou psychiku je významný a pozitivní. Většina psychologů, kteří se působením pohádky zabývali (Bettelheim, von Franz a další), hovoří o nezastupitelném vlivu pohádkového příběhu na vývoj dítěte. Zřídkakdy byl však tento názor zkoumán jinak než kazuisticky. Předkladatelé tohoto příspěvku chtějí studovat především skutečný vliv pohádkových příběhů na (vyvíjející se) psychiku dítěte in situ a mimo terapeutické setkání. Příspěvek přináší výsledky předvýzkumu.
Anotace anglicky
Within psychology and pedagogy is believed that the influence of fairy tales to children's mental health is significant and positive. Most psychologists who have studied the action of fairy tales (Bettelheim, von Franz and others), talk about the fairy tale's irreplaceable influence on child development. Rarely, however, was this opinion investigated. Authors of this paper mainly want to study the actual effect of fairy tales on (developing) psyche of the child in situ and outside the therapeutic encounter. The paper presents results of preliminary research.
Zobrazeno: 24. 1. 2021 11:09