Informační systém Repo 

Jak moc je lidská řeč stará?

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KRÁSA, Jan. Jak moc je lidská řeč stará? In Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak moc je lidská řeč stará?
Název anglicky How old is human speech?
Autoři KRÁSA, Jan.
Vydání Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky kognitivní procesy; verbální procesy; kognitivní moduly; evoluční psychologie; narativní plán jazyka; kompozitní nástroje; střední paleolit
Klíčová slova anglicky cognitive processes; cognitive modules; evolutionary psychology; narrative level of language; composite tools; Middle Paleolithic
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 30. 3. 2016 00:50.
Anotace
V současných diskuzích o vzniku lidské řeči se stále více prosazuje evoluční psychologie. S ní vstupují do oblasti, kterou tradičně spravovala (spolu s vývojovou psychologií) kognitivní psychologie, argumenty etologické, sociobiologické, anatomické, genetické, ba i klimatologické a ekologické. Hledat dnes počátky řeči vyžaduje syntézu mnoha, na první pohled od sebe velmi odlišných, poznatků. Jedním z takových nepravděpodobných spojení je i vztah mezi vynálezem kompozitních nástrojů (např. oštěp s kamenným hrotem) a vznikem jednoho z plánů řeči - narativního plánu. Autor příspěvku představí doplněnou teorii S. H. Ambrose, která hledá vzájemné příčinné vazby mezi osvojením si jistých technologických postupů (tvorba kompozitních nástrojů) a vznikem nových kognitivních modulů, které se staly základem pro další rozvoj mj. sociálních vztahů našich předků. Současné možnosti datace pravěkých artefaktů díky této teorii patrně umožňují nepřímo datovat také procesy psychické, které jsou z podstaty archeologicky přímo nedochovatelné. Je možné vznik narativního plánu jazyka (narativního modulu) posunout na počátek středního paleolitu (před 300 000 lety) a vložit jej do úst H. heidelbergensis? Nebo lze nalézt alternativní výkladové modely, které se při výkladu vzniku kompozitních nástrojů bez účasti verbálních procesů obejdou?
Anotace anglicky
In current discussions about the origin of human language the evolutionary psychology is increasingly gaining its position. With it enter into discussion (traditionally managed by developmental and cognitive psychology) behavioral arguments, sociobiological, anatomical, genetic, and even climatological and ecological arguments. Search for the beginnings of speech requires synthesis of many, at first glance, very different kinds of information. One such improbable connection is the relationship between the invention of composite tools (eg. stone-tipped spear) and the emergence of one of the levels of the speech - the narrative level. The author presents modified theory of prof. S.H. Ambrose. Current possibilities of dating of prehistoric artifacts due to this theory seems to make possible indirectly to date also psychological processes that are inherently archaeologically directly unpreservable. Is it possible to move the emergence of narrative level of language (narrative module) to to the beginning of the Middle Palaeolithic (300,000 years ago) and paste it into a mouth of H. heidelbergensis? Or can we find alternative explanatory models?
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 2. 2020 20:30

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2020 20:30, 8. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz