Informační systém Repo
FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 392 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 509 (řada teoretická, edice Scientia). ISBN 978-80-210-7687-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dokazování v přípravném řízení
Název anglicky Evidence in Pre-Trial Proceedings
Autoři FRYŠTÁK, Marek.
Vydání 2. vyd. Brno, 392 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 509 (řada teoretická, edice Scientia), 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7687-7
Klíčová slova česky dokazování;přípravné řízení; postup policejního orgánu; trestní řád; rekodifikační práce; aplikační praxe; judikatura; zahraniční právní úprava
Klíčová slova anglicky evidence; pre-trial proceedings; actions of the police body; Criminal Procedure Code; police law; recodification works; application practice; judgments; foreign legal regulations
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 8. 3. 2016 00:50.
Anotace
Monografie formuluje model řešení právní regulace dokazování v přípravném řízení a postupy policejního orgánu před jeho zahájením. Model byl vytvořen kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v České republice a jejich reflexí v aplikační praxi, s přihlédnutím k vybraným zahraničním právním regulacím.
Anotace anglicky
The monograph formulates a solution model of legal regulations concerning evidence in pre-trial proceedings and actions of the policy body before initiation thereof. The model was created on the basis of a critical analysis of theoretical grounds of legal regulations in the Czech Republic and on the basis of their reflection in the application practice, taking account of selected foreign legal regulations.
Zobrazeno: 4. 7. 2020 15:01