Informační systém Repo
POTĚŠIL, Lukáš. § 152 [rozklad] až § 153 [uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví]. In Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 679-688, 10 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 152 [rozklad] až § 153 [uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví]
Název česky § 152 [rozklad] až § 153 [uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví]
Název anglicky § 152 [remonstrance] až § 153 [participant satisfaction after the application in administrative justice]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, od s. 679-688, 10 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky rozklad, uspokojení navrhovatele
Klíčová slova anglicky remonstrance; participant satisfaction after the application in administrative justice
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola se věnuje obsahu § 152 až 153 správního řádu. Jeho obsahem jsou instituty rozkladu a uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví.
Anotace anglicky
This chapter is dedicated to the art. 152 till 153 Code of Administrative Procedure. It focuses on the issue of remonstrance and participant satisfaction after the application in administrative justice.
Zobrazeno: 27. 5. 2020 15:23