Informační systém Repo
POTĚŠIL, Lukáš. § 148 [mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci] až § 149 [rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem]. In Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 660-672, 13 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 148 [mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci] až § 149 [rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem]
Název česky § 148 [mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci] až § 149 [rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem]
Název anglicky § 148 [interim decision and the part decision in the case] to § 149 [decision conditional by binding opinion]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, od s. 660-672, 13 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky mezitímní rozhodnutí, částečné rozhodnutí, závazné stanovisko
Klíčová slova anglicky interim decision; part decision in the case; binding opinion
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola se věnuje výkladu § 148 až 149 správního řádu, jehož obsahem je úprava mezitímního rozhodnutí, částečného rozhodnutí a problematiky tzv. závazných stanovisek.
Anotace anglicky
This chapter focuses on the art. 148 till 149 Code of Administrative Procedure. It deals with the issue of interim decision, part decision and binding opinoons issued by administrative bodies.
Zobrazeno: 31. 5. 2020 17:42