Informační systém Repo
POTĚŠIL, Lukáš. § 80 [opatření proti nečinnosti] až § 100 [obnova řízení]. In § 80 [measures against inactivity] till § 100 [renewal of proceeding]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 378-507, 130 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 80 [opatření proti nečinnosti] až § 100 [obnova řízení]
Název česky § 80 [opatření proti nečinnosti] až § 100 [obnova řízení]
Název anglicky § 80 [opatření proti nečinnosti] až § 100 [obnova řízení]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Praha, § 80 [measures against inactivity] till § 100 [renewal of proceeding], od s. 378-507, 130 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky nečinnost, odvolání, obnova řízení
Klíčová slova anglicky inactivity; appeal; renewal of proceeding
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola je komentářem § 80 až 100 správního řádu. Zachycuje problematiku ochrany před nečinností a dále oblast řádných a mimořádných opravných prostředků.
Anotace anglicky
This chapter deals with the art. 80 till 100 Code of Administrative Procedure. Focuses on measures against inactivity of administrative bodies as well as the issue of ordinary and extraordinary remedial measures.
Zobrazeno: 27. 5. 2020 07:46