Informační systém Repo
POTĚŠIL, Lukáš. § 46 [zahájení řízení z moci úřední]. In Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 247-251, 5 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 46 [zahájení řízení z moci úřední]
Název česky § 46 [zahájení řízení z moci úřední]
Název anglicky § 46 [Initiating proceedings ex officio]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, od s. 247-251, 5 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky zahájení řízení z moci úřední
Klíčová slova anglicky Initiating proceedings ex officio
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola je komentářem § 46 správního řádu, který upravuje zahájení řízení z moci úřední.
Anotace anglicky
This chapter deals with the art. 46. It regulates initiating proceedings ex officio.
Zobrazeno: 27. 5. 2020 09:04