Informační systém Repo
POTĚŠIL, Lukáš. § 27 [účastníci řízení] až § 37 [podání]. In Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 145-211, 67 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 27 [účastníci řízení] až § 37 [podání]
Název česky § 27 [účastníci řízení] až § 37 [podání]
Název anglicky § 27 [participants] till § 37 [submission]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, od s. 145-211, 67 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky účastníci řízení, podání, zastoupení
Klíčová slova anglicky participants; submission; representation
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola se věnuje výkladu § 27 až 37 správního řádu. Pojednává o problematice účastníků řízení, jejich zastoupení a úkonech účastníků řízení.
Anotace anglicky
This chapter is dedicated to the commentary of art. 27 till 37 Code of Administrative Procedure. Focues on the issue of participant of administrative procedure, rights of these participants and their representation.
Zobrazeno: 13. 8. 2020 16:15