Informační systém Repo
KLUSOŇOVÁ, Markéta. Prezentace soukromoprávní rekodifikace na internetu. In Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 117-124, 8 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prezentace soukromoprávní rekodifikace na internetu
Název anglicky Presentation of civil law recodification on Internet
Autoři KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Vydání Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, od s. 117-124, 8 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7783-6
Klíčová slova anglicky Recodification; Internet; Legal Consciousness
Návaznosti MUNI/A/0829/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 18. 2. 2016 00:50.
Anotace
Kapitola je zaměřena na prezentaci soukromoprávních rekodifikací na internetu. Její cílem je zhodnotit postup českého zákonodárce v této oblasti a nabídnout srovnání s dalšími vybranými státy v obdobné situaci.
Anotace anglicky
This chapter is focused on presentation of the civil recodification on Internet. It´s aim is to provide an evaluation of the Czech legislator´s solution and to offer a comparison to situation in other countries.
Zobrazeno: 26. 5. 2020 02:30