Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy (Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education). In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Báze moci: verze pro studenty učitelství (BMS). Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy
Name (in English) Power Bases: Version for Student Teachers (BMS). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Student Teachers and Czech Lower Secondary Education
Authors VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ and Stanislav JEŽEK.
Edition 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Moc; mocenské vztahy; student učitelství; pregraduální příprava učitelů; učitelská praxe; druhý stupeň základní školy; báze moci; donucovací moc; legitimní moc; referenční moc; odměňovací moc; expertní moc; adatace násttoje
Keywords in English power; Teacher power use scale; adatpation; lower secondary education; student teachers; power bases
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 6. 4. 2016 00:50.
Abstract
amp; Turman, 2007) v úpravě na studenty učitelství. Nástroj měří, jak žáci reflektují moc uplatňovanou studenty učitelství, kteří v jejich třídě realizují dlouhodobou praxi v různých předmětech. Testována je teorie 5 bází relační moci Frenche a Ravena (1959), a to v českých podmínkách, u žáků druhého stupně základní školy a studentů učitelství (namísto univerzitních studentů a učitelů v anglosaském prostředí).
Abstract (in English)
amp; Turman, 2007) adaptation to student teachers. The scale measures how students reflect the power used by student teachers on their long-term practice in different school subjects. We test French and Raven´s (1959) theory of 5 power bases in Czech conditions, at students of lower secondary education and student teachers (instead of university students and teachers in Anglo-Saxon context).
Displayed: 18. 11. 2019 18:18