Information System Repo 

Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KREJČÍ, Pavel. Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, sadašnjost i budućnost (The Serbian Studies within the South Slavonic and Balkan Studies in the Masaryk University in Brno (Czechia) – past, present and future). Ishodišta, Temišvar - Niš: Savez Srba u Rumuniji - Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji - Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, Neuveden, No 1, p. 169-176. ISSN 2457-5585.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, sadašnjost i budućnost
Name in Czech Serbistika v rámci jihoslovanských filologií a balkanistiky na brněnské univerzitě – minulost, současnost a budoucnost
Name (in English) The Serbian Studies within the South Slavonic and Balkan Studies in the Masaryk University in Brno (Czechia) – past, present and future
Authors KREJČÍ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ishodišta, Temišvar - Niš, Savez Srba u Rumuniji - Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji - Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, 2457-5585.
Other information
Original language Serbian
Type of outcome article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00086293
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) výuka srbštiny; serbistika; jihoslovanská studia; balkanistika
Keywords in English teaching Serbian; Serbian Studies; South Slavonic Studies; Balkan Studies
Links MUNI/A/0790/2013.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 11/10/2018 00:58.
Abstract
U ovom radu govorimo o istoriji poučavanja srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu, Češka. Srpski jezik se poučavao najpre pod imenom srpskohrvatski još početkom 90. godina prošlog veka, u skladu sa zvaničnom linijom o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Crnogoraca i tadašnjih Muslimana. Samostalne studije srpskog jezika i književnosti prvi put su se pojavile u akademskoj godini 1997/1998. To znači da je Brno jedno od malo univerzitetskih gradova u Evropi gde postoje odvojeno samostalna srbistika i samostalna kroatistika. Takav model smatramo kao donekle objektivno akademsko rešenje, ali s obzirom na dugogodišnji mali interes za nacionalno koncipirane slovenske filologije uopšte ne možemo isključiti da će se forma programa južnoslovenskih studija u budućnosti promeniti.
Abstract (in Czech)
V této práci hovoříme o dějinách oboru srbský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. Srbský jazyk se vyučoval pod oficiálním jménem srbochorvatština ještě počátkem 90. let 20. století, v souladu s tehdy převládající představou o jednotě jazyka Srbů, Chorvatů, Černohorců a tehdejších Muslimů. Samostatná serbistika jako studijní program se poprvé objevuje v akademickém roce 1997/1998. To znamená, že Brno je jedním z mála univerzitních měst v Evropě, které má serbistiku a kroatistiku jako dva samostatné obory. Vidíme to v současnosti jako správné a objektivní řešení, ale s ohledem na snižující se zájem o nacionálně koncipované slovanské filologie obecně nevylučujeme, že se v budoucnu podoba univerzitního studia jihoslovanských filologií změní.
Abstract (in English)
The paper deals with the history of teaching Serbian language at Masaryk University in Brno, Czechia. Serbian language was taught initially under the name Serbo-Croatian because of the conception of the common language of Serbs, Croats, Montenegrins and Muslims at that time. The independent study of Serbian language and literature began in the academic 1997/1998. It means, that Masaryk University in Brno is one of the few European universities where there is independent Serbian Studies and independent Croatian Studies. We see it today as correct and objective solution, but with regard to decreasing interest in nationally conceived Slavic philology we do not exclude in general that in the future the form of South Slavic philology at university can change.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
... Licence Creative Commons  File version 29/1/2016

Properties

Name
...
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/19736/265548/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19736/265548/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/19736/265548/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19736/265548/?info
Uploaded/Created
Fri 29/1/2016 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 25/5/2020 09:09

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 25/5/2020 09:09, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz