Information System Repo 

Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 pp. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
Name (in English) From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina LOJDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef LUKAS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš KOHOUTEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jarmila BRADOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 238 pp. verze 1, 2015.
Publisher Munipress
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00081507
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8096-6
Keywords (in Czech) Moc; mocenské vztahy; student učitelství; pregraduální příprava učitelů; učitelská praxe; druhý stupeň základní školy; báze moci; donucovací moc; legitimní moc; referenční moc; odměňovací moc; expertní moc
Keywords in English Power; power relations; student teacher; pregradual teacher education; teaching practice; lower secondary education; power bases; coercive power; legitimate power; referent power; reward power; expert power
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 21/6/2017 00:59.
Abstract
Monografie prezentuje výsledky výzkumu ustavování a uspořádání mocenských vztahů ve výuce studentů učitelství, kteří se při své dlouhodobé praxi ocitají ve školních třídách coby nastávající učitelé. Autoři vycházejí z tradiční teorie relační moci Frenche a Ravena a na základě videonahrávek vyučovacích hodin, rozhovorů se studenty učitelství, jejich reflektivních deníků z praxí a dotazníkového šetření výuky studentů učitelství prostřednictvím výpovědí žáků popisují, jak studenti učitelství v interakci se žáky pracují s legitimní, donucovací, odměňovací, expertní a referenční mocí. Kniha představuje typické situace, s nimiž jsou studenti učitelství při své praxi konfrontováni, a může tak sloužit budoucím učitelům stejně jako těm, kdo je na tuto dráhu připravují.
Abstract (in English)
The monograph presents research findings on establishing and organizing power relations in classes taught by student teachers who come to their long term practice to lower secondary schools as beginning teachers. The background is constituted by traditional theory of relational power by French and Raven. The authors (on the bases of video recordings of lessons, interviews with student teachers, their reflective diaries from practice and survey of student teachers based on the responses of their students) describe how student teachers work with legitimate, coercive, reward, expert, and referent power in the interaction with their students. The monograph introduces typical situations that student teachers are confronted with on their practice and therefore, they can be useful for student teachers as well as for those who help them to prepare for the profession.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Z_poslucharny_za_katedru_kniha.pdf Licence Creative Commons  File version 26/1/2016

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Z_poslucharny_za_katedru_obalka.pdf Licence Creative Commons  File version 26/1/2016

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 26/5/2020 05:15

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 26/5/2020 05:15, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz